Het komt voor dat de bank naar aanleiding van verdachte transacties een cliëntenonderzoek start. Als de bank van menig is dat er niet genoeg informatie is verstrekt, dan kunnen ze de bancaire relatie beëindigen. Ook worden de persoonsgegevens opgeslagen in interne en externe verwijzingsregisters. Dat betekent dat uw persoonsgegevens voor een aantal jaar zijn in te zien door financiële instellingen. Dit kan gevolgen hebben voor toekomstige zakelijke relaties.

Wat is een EVR?

Financiële instellingen, denk hierbij aan banken of verzekeraars, kunnen rechtspersonen opnemen in het extern verwijzingsregister. Rechtspersonen die worden verdacht van (poging tot) fraude zullen door deze financiële instellingen worden opgenomen in het extern verwijzingsregister. Het kan gaan om hypotheek– of identiteitsfraude, witwassen of valsheid in geschrifte.

De EVR-registratie is bedoeld om andere financiële instellingen de mogelijkheid te bieden om uw verleden na te gaan om te kijken of u niet in aanraking bent gekomen met – of onderdeel bent geweest van – frauduleuze zaken. Op het moment dat u een product of dienst bij een andere financiële instelling aanvraagt, dan zal er een EVA-toets worden gedaan. Uw naam en geboortedatum wordt ingetoetst en dan zal te zien zijn of u een EVR-registratie heeft.


Waarom wordt iemand geregistreerd bij het EVR?

U zal in het externe verwijzingsregister worden opgenomen indien u door een financiële instelling ervan wordt verdacht fraude te hebben gepleegd. Er moet juridisch gezien onder meer worden bepaald of de registratie gerechtvaardigd is, rekening houdend met de persoonlijke belangen van de klant. Daarbij mag het opnemen in het EVR geen disproportionele gevolgen hebben.

Opname in het EVR is een zeer zware maatregel die slechts kan worden opgelegd als er sprake is van een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld van een strafbaar feit. Er moet in feite genoeg bewijs zijn, op grond waarvan een veroordeling door een strafrechter zou kunnen volgen.


Wat zijn de gevolgen van een EVR-registratie?

Een EVR-registratie kan zeer ingrijpende gevolgen hebben voor u. Zo kan het lastig worden om producten of diensten af te nemen bij een financiële instelling. U kunt bijvoorbeeld bijna nergens meer een verzekering afsluiten en geen hypotheek meer aanvragen, het openen van een nieuwe bankrekening zal ook niet meer eenvoudig zijn. De maximale duur van opname is daarbij acht jaren, maar kan ook lager uitvallen.

Hoe komt u van een EVR-registratie af?

U kunt de desbetreffende financiële instelling inlichten en bij hen in bezwaar gaan. Mocht dat niet helpen, dan zijn er meerdere opties. Zo kan er een procedure bij de rechtbank of bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) worden gestart.

Een van onze gespecialiseerde advocaten kan u bij dit traject begeleiden en passend advies geven. De praktijk leert dat het regelmatig voorkomt dat de duur van een EVR-registratie wordt verkort of alsnog helemaal ongedaan wordt gemaakt. Daarom is het van uiterst belang dat u juridische bijstand krijgt om te komen tot de best mogelijke oplossing.


Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant