Nieuws: Banken en melden van ongebruikelijke crypto transacties

Nederlandse banken weten nog niet helemaal wat ze met cryptovaluta aan moeten. Een van de redenen is de angst voor witwassen en terrorismefinanciering. Banken zijn namelijk verplicht om maatregelen te nemen tegen deze vormen van criminaliteit. Door de innovatie in de fintech industrie kunnen er onduidelijkheden ontstaan voor banken met betrekking tot het bezit van cryptocurrencies.

Ongebruikelijke transacties

Deze regels zijn onder andere opgenomen in de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme’ (Wwft). Deze wet bepaalt dat banken ongebruikelijke transacties moeten melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die op haar beurt bepaalt of de ongebruikelijke transactie ook een verdachte transactie is.

In de Wwft staan ​​regels over wanneer banken ongebruikelijke transacties moeten melden. Zo zijn er ‘objectieve indicatoren’ die banken zonder nader onderzoek aan de FIU moeten rapporteren. Als er “subjectieve aanwijzingen” zijn, moet de bank onderzoeken of er afwijkende transacties hebben plaatsgevonden.

Objectieve indicatoren zijn bijvoorbeeld transacties met een bedrag van € 10.000 of meer, als de omwisseling plaatsvindt in een andere valuta. Overboekingen van meer dan € 2.000 zijn ook een objectief teken van ongebruikelijke transacties.

Inzage transacties

Normaliter hebben banken geen inzicht in de cryptocurrency-transacties van rekeninghouders. De situatie is anders wanneer een rekeninghouder cryptocurrencies koopt of verkoopt via een bankrekening. Deze transacties staan, net als alle andere girale transacties, onder toezicht van banken.

Objectieve indicatoren zeggen helemaal niets over cryptocurrencies. Als zodanig zijn er geen duidelijke regels over wanneer banken cryptocurrency-transacties moeten melden. Een Nederlandse bank moet dus zelf bepalen (via subjectieve indicatoren) wanneer zij een crypto-transactie ongebruikelijk vindt. Dat gebeurt steeds vaker. Het aantal meldingen over verdachte transacties rondom cryptovaluta neemt namelijk sterk toe.

Aanmerking ongebruikelijk

Het is moeilijk te zeggen wanneer banken cryptocurrency-transacties als “ongebruikelijk” zullen markeren. Elke bank hanteert haar eigen regels zoals deze zijn opgenomen in het Wwft-kader. In de praktijk is gebleken dat cryptocurrency-transacties waarbij ontvangen geld wordt omgezet in contanten via geldautomaten, cryptocurrencies via commerciële bankrekeningen en de aankoop of verkoop van cryptovaluta met grote omvang of frequentie wordt aangemerkt als ongebruikelijk.

Vragen over uw cryptovaluta

Als uw bank u vraagt ​​naar het handelen in cryptocurrencies, bent u niet verplicht om ze te beantwoorden. Houd er rekening mee dat uw bank op basis van uw antwoorden zal beslissen of de transactie als “ongebruikelijk” wordt geclassificeerd. Een goede omschrijving kan dus mogelijke meldingen voorkomen. Anderzijds kunnen verklaringen ook tegen u worden gebruikt in mogelijke strafrechtelijke onderzoeken in verband met witwassen. Als u twijfelt over wat u moet aangeven, kunt u contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Tevens kan de bank de bancaire relatie met u als klant opzeggen volgens haar Algemene Bankvoorwaarden (ABV). Op grond van de Wwft moeten zij een gedegen cliëntenonderzoek uitvoeren om zo de achtergrond van haar klanten te kunnen vastleggen. Als er geen antwoorden worden gegeven op de vragen van de bank dan kan het cliëntenonderzoek niet voldoende worden afgerond en kan er met behulp van de ABV een einde aan de bankrelatie komen.

Gevolg melding

Nadat de bank een klacht heeft ingediend, stelt de FIU een onderzoek in. Dit onderzoek zal uitwijzen of “ongebruikelijke transacties” ook verdachte transacties zijn. Als de transactie niet verdacht is, wordt er verder niets gedaan. Als de transactie echt verdacht is, worden de dossiers voor de rechter gebracht en wordt strafrechtelijk onderzoek gestart.

Vanaf dat moment wordt u aangemerkt als witwas verdachte. Vaak leidt dit tot een eis tot getuigenis (strafrecht). Mede op basis van dit verhoor beslist de rechterlijke macht of u wordt vervolgd voor witwassen.

Het is niet eenvoudig om te zeggen wanneer u wordt gestraft voor het witwassen van geld. In het algemeen wordt dit vaak onderschat. Bij het witwassen van geld denkt men meteen aan complexe financiële structuren om zwart geld te verbergen. Echter, volgens ons strafrecht, als de ontvanger van het geld of virtuele valuta weet of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat het geld afkomstig is van een crimineel die als een ring wordt beschouwd.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant