Nieuws: Bijna twee ton aan ongedekte schade

Een bloemkweker heeft onvoldoende rekening gehouden met de wind tijdens het beregenen van zijn perceel. De schade is nergens gedekt. De rechter vindt dat niemand iets te verwijten valt, naast de kweker en de loonwerker zelf. Zij waren immers bekend met de kwetsbaarheid van naastgelegen percelen. Ondanks de onvoorspelbare weersomstandigheden is toch gestart met beregenen en zijn zij beide vertrokken zonder het proces te monitoren.

De verzekeraar wees dekking van de hand en keerde geen schade uit. De rechter was het hiermee eens. ASR hoeft dus niets te vergoeden. De kweker en de loonwerker willen vervolgens hun verzekeringsadviseur aanspreken. De rechter wees dit eveneens van de hand. Een beroepsfout kan namelijk niet worden aangetoond.

Klik hier voor het volledige artikel.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant