Nieuws: DNB ziet cryptovaluta niet als wettig betaalmiddel

De Nederlandsche Bank (DNB) oordeelt na een studie naar cryptocurrencies, dat ongedekte cryptovaluta, waaronder Bitcoin niet geschikt zijn als wettig betaalmiddel. Cryptovaluta moet gezien worden als een speculatieve en risicovolle belegging met extreme volatiliteit.

Studie

De reden voor het onderzoek is de hoge populariteit van crypto-activa. Uit onderzoek bleek dat tussen 2018 en 2022 ongeveer negenhonderdduizend mensen cryptovaluta bezitten. Dit aantal is gestegen naar twee miljoen crypto bezitters in 2022. Ongeveer 1 op de 7 van hen heeft meer dan vijfduizend euro geïnvesteerd.

“Crypto-assets zijn dan ook interessant voor een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking, ondanks de krimp van de markt in 2022. Deze interesse komt ook tot uiting in de vragen die DNB ontvangt van haar PR-afdeling. De meest gestelde vraag is of crypto-activa gezien kan worden als een wettig betaalmiddel. De vraag is begrijpelijk, aangezien de makers van crypto-activa hun rol voorzagen als een elektronische vorm van contant geld waarvoor geen financiële instellingen nodig zijn.”

Geen wettig betaalmiddel

DNB oordeelt dat ongedekte crypto;s niet als wettig betaalmiddel kan worden gezien, ‘omdat het koersverloop te volatiel is om de functies van betaalmiddel, oppotmiddel en rekeneenheid goed te kunnen vervullen’. ‘Het ontbreken van onderliggende activa en een monetaire autoriteit die de waarde stabiliseert zorgen voor grote onzekerheid over de waarde.’

Ook de veelheid aan crypto’s en het gebrek aan coördinatie leiden ertoe dat ze ongeschikt zijn als rekeneenheid, vindt DNB. ‘Prijzen zouden dan bijvoorbeeld zowel in Bitcoin, Ether, Sol, Ada als XRP moeten worden weergegeven, wat verwarrend is.’ Crypto bezitters lijken het met het oordeel eens te zijn, want slechts 3% van hen heeft er weleens iets mee gekocht.

Niet iedereen denkt er hetzelfde over. El Salvador heeft Bitcoin al wettig betaalmiddel gemaakt. “Maar zelfs in El Salvador heeft Bitcoin geen voet aan de grond gekregen bij de lokale bevolking, die vaak te arm is om de volatiliteit van de wisselkoersen op te vangen of die geen toegang heeft tot mobiele telefoons. Verzet zich tegen het gebruik van Bitcoin als wettig betaalmiddel en citeert onder meer andere zaken, de risico’s van hoge volatiliteit voor consumentenbescherming en financiële stabiliteit, en de risico’s voor financiële integriteit.

Stablecoins als betaalmiddel

De vraag ontstaat of stable coins dan wel gezien kunnen worden als wettig betaalmiddel. Deze zijn ontworpen voor betalingen tussen verschillende crypto’s en voor het omwisselen van crypto’s voor bestaand geld. In de praktijk zijn de risico’s nog steeds hoog vanwege belangenconflicten tussen emittenten en houders van stablecoins. Uitgevende instellingen kunnen hun rendement verhogen door te beleggen in risicovolle activa of door onvoldoende middelen aan te houden. Dit ondermijnt de belangen van houders die een beroep doen op dekking.

In 2024 komt er specifiek voor deze variant regelgeving. “Dit zal helpen bij het opbouwen van vertrouwen in de markt voor het benutten van specifieke toepassingen voor stablecoins. De crypto markt is nog steeds in beweging, dus dit zijn de eerste stappen met betrekking tot goede regelgeving. Wetgeving, regelgeving en toezicht kunnen ook niet alle risico’s beperken, deels vanwege het internationale karakter van crypto.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant