Nieuws: Europese anti-witwaswet creëert meer lasten voor notarissen

Notarissen en advocaten krijgen door de Europese anti-witwas autoriteit zwaardere administratieve lasten. Zij worden nu gezien als meldingsplichtige entiteiten.

Internationale toezichthouder

Momenteel is er nog geen internationale toezichthouder voor de verplichtingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze verantwoordelijkheid berust bij de nationale deken. Deze situatie veranderde echter snel met de oprichting van de Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CFT) toezichthouders.

Een van hen heeft toezicht gehouden op de oprichting van een AML-bureau, dat invloed heeft op de advocatuur in Nederland. De kosten van deze bevoegdheid worden voornamelijk betaald door de plicht houder. Waaronder advocaten en notarissen. Dit voorstel kan ook leiden tot meer administratieve lasten vanwege de mogelijkheid van aanvullende onderzoeken en toezichtmaatregelen.

Wetsvoorstellen

De Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) is voorstander van een Europese aanpak van de witwas- en terrorismefinanciering problematiek, maar heeft wel wat haken en ogen bij de huidige EU-plannen. De CCBE is met name bang dat de AMLA-verordening de onafhankelijkheid en het beroepsgeheim van advocaten aan zal tasten.

Er liggen momenteel vier wetgevingsvoorstellen voor het nieuwe toezichtstelsel bij het Europese Parlement en de Europese Raad. Deze zullen waarschijnlijk in 2024 in werking treden.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant