Nieuws: Financiële instellingen kunnen en moeten nog meer doen tegen financieel-economische criminaliteit

Volgens DNB kunnen financiële instellingen nog meer doen om effectiever criminelen buiten de deur te houden. DNB stelt dat financiële instellingen de komende jaren meer structurele maatregelen moeten nemen op het gebied van beheersen van integriteitsrisico’s en het effectiever voorkomen van financieel-economische criminaliteit.

In de geactualiseerde ‘Visie op toezicht 2021-2024’ geeft DNB aan wat zij de komende jaren verwachten van de financiële instellingen die onder haar toezicht staan. DNB benadrukt hierin dat data steeds belangrijker worden: “De snelle technologische ontwikkelingen betekenen bijvoorbeeld dat instellingen niet alleen hun eigen bedrijfsmodellen moeten bezien, maar ook dat ze nieuwe spelers met een technologische achtergrond in hun markten aantreffen”

DNB zelf is ook bezig met het digitaliseren van haar processen. Met behulp van kunstmatige intelligentie krijgt de bank bijvoorbeeld een beter beeld van het risicoprofiel van instellingen. Verder benadrukt DNB in haar persbericht dat een goede beheersing van de duurzaamheidsrisico’s bij financiële instellingen nog meer aandacht vergen van DNB. De afgelopen jaren heeft de bank onderzoek gedaan naar de effecten van klimaatverandering, de energietransitie en biodiversiteitsverlies op financiële instellingen. Financiële instellingen moeten dit nu gaan integreren in hun beleid en risicobeheersing.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u vragen hierover? Neem dan hier vrijblijvend contact op!

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant