Nieuws: Het werk van accountants beïnvloed door coronavirus?

De NBA heeft geconstateerd dat de werkzaamheden van accountants op meerdere manieren worden beïnvloed voor het virus. De beroepsorganisatie heeft een overzicht gemaakt welke consequenties denkbaar zijn.

Het niet tijdig kunnen verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie

Het is soms onmogelijk om bij controles van groepsjaarrekeningen voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen. Dit kan het geval zij indien het bij deelnemingen niet mogelijk is de controle tijdig af te ronden of een review ter plaatse uit te voeren.

In het geval een datum was gepland om een review uit te voeren kan nu eventueel met behulp van skype, digitale dossiers of het insturen van documenten toch bijdragen aan het verkrijgen van voldoende informatie om de controle uit te voeren. Echter, het is niet in alle landen toegestaan om controle-informatie te exporten. Een mogelijke vertraging is dus te voorzien. De accountant zal moeten onderbouwen waarom en wat de oorzaak is van het niet kunnen verkrijgen van afdoende informatie.

Gevolgen voor de jaarrekeningen van organisaties die een boekjaar hebben dat gelijk is aan het kalenderjaar

Een hoop organisaties zijn bezig met het opmaken van de jaarrekeningen nu het boekjaar op 31 december 2019 is afgesloten. De eerste besmettingen hebben in december 2019 plaatsgevonden, maar het probleem is in januari 2020 pas geconstateerd. Het ligt wellicht voor de hand om de gevolgen te behandelen als gebeurtenissen na de balansdatum.

Organisaties kunnen als gevolg van het virus in financiële problemen komen. Daardoor zou het bedrijf te maken kunnen hebben met continuïteitsproblemen. Dit zou kunnen leiden tot aanpassingen in de jaarrekeningen. Hiervoor moeten de accountants aandacht hebben. Dit speelt vooral een rol als een onderneming regelmatig zaken doet met China. Soms moet de toelichting op de jaarrekening worden aangepast.

Gevolgen voor de jaarrekeningen van organisaties met boekjaar dat eindigt na 1 januari 2020

Het is voor dit moment lastig om te zeggen hoe de jaarrekeningen van organisaties met een boekjaar na 1 januari 2020 zullen worden beïnvloed. Dit is afhankelijk van hoe het virus zich verder gaat verspreiden.

Klik hier voor het nieuwsartikel.

Financieel Recht Advocaten

Bent u van mening dat een accountant ten opzichte van u niet zorgvuldig heeft gehandeld of een (beroeps) fout heeft gemaakt of op andere wijze zijn of haar zorgplicht heeft geschonden? Neem dan contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant