Nieuws: Hoe anti-witwasregels soms onbedoelde slachtoffers maken

Onze moderne wereld wordt geconfronteerd met toenemende financiële criminaliteit, zoals witwassen van geld. Om deze risico’s aan te pakken, zijn er strenge anti-witwasregels ingevoerd. Helaas worden hierdoor niet alleen grote risico’s aangepakt, maar ondervinden ook goedbedoelende organisaties en ondernemers moeilijkheden bij het deelnemen aan het betaalverkeer. Gelukkig erkent minister Kaag deze problemen en is vastbesloten actie te ondernemen.

Een verbeterde aanpak

Het kabinet streeft naar een risicogebaseerde aanpak van witwasbestrijding, waarbij de focus ligt op de grote witwasrisico’s en minder op de lage risico’s. Een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) laat echter zien dat deze aanpak verbeterd kan worden. Een efficiëntere aanpak van financieel-economische criminaliteit betekent niet alleen minder belasting voor banken, maar ook voor hun klanten, aldus het rapport van DNB.

Ook het ministerie van Financiën is ontevreden over de huidige gang van zaken. Minister Kaag schrijft aan de Tweede Kamer dat de aanpak van witwassen soms te ver gaat. Sommige sectoren hebben moeite om een bankrekening te openen, en met name kleine instellingen worden geconfronteerd met zware regelgeving. Bovendien kan de angst om regels te overtreden een echt risicogebaseerde benadering belemmeren.

Impact op ondernemers en organisaties:

Verschillende ondernemers ervaren moeilijkheden bij het verkrijgen van toegang tot betalingsverkeer. Banken weigeren vaak autohandelaren, verenigingen, stichtingen en sekswerkers omdat deze sectoren als risicovol worden beschouwd volgens de geldende regels van de banken. In het rapport van DNB wordt benadrukt dat banken een holistisch beeld van een klant moeten bekijken om de witwasrisico’s adequaat in te schatten. Een meer risicogebaseerde aanpak kan ervoor zorgen dat banken klantgerichte risico’s op een evenwichtigere manier beoordelen. Banken moeten zich bij deze risicobeoordeling baseren op het totaalbeeld van de klant.

Wwft-instellingen passen regelgeving vaak strikt toe uit voorzorg. Minister Kaag wil dit veranderen door meer duidelijkheid te bieden over de noodzaak en inhoud van de regelgeving, zodat deze instellingen betere afwegingen kunnen maken. De beleidsagenda van het ministerie richt zich op “streng waar nodig” en “ruimte waar mogelijk”, zoals de minister schrijft. Samen met de minister van Justitie en Veiligheid zal zij onderzoeken hoe deze instellingen meer duidelijkheid kunnen krijgen over de focus van hun klantenonderzoek en waar hoge witwas risico’s liggen.

Het vereenvoudigen voor Wwft-instellingen

Concreet betekent dit dat het ministerie beter zal kijken naar de informatievoorziening voor kleine Wwft-instellingen, om de lasten en verplichtingen te verminderen. Bovendien moet de toegang tot betalingsverkeer beter gegarandeerd worden, zodat bepaalde niet-frauduleuze ondernemers en verenigingen niet worden belemmerd om een bankrekening te gebruiken.

Wat kunt u doen als u in een vergelijkbare situatie verkeert?

Indien u als ondernemer of organisatie moeite ondervindt bij het verkrijgen van toegang tot betalingsverkeer vanwege vermeende witwasrisico’s, is het belangrijk om te weten dat er stappen kunnen worden ondernomen. Ten eerste is het raadzaam om contact op te nemen met ervaren advocaten op het gebied van Financieel Recht.

Onze advocaten bij Financieel Recht Advocaten hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van witwasbestrijding en de bijbehorende regelgeving. Zij kunnen u adviseren over de specifieke regels die van toepassing zijn op uw sector en u begeleiden bij het voldoen aan de vereisten voor het verkrijgen van toegang tot betalingsverkeer.

Onze deskundige advocaten zullen samen met u de situatie analyseren en uw belangen behartigen. Zij zullen streven naar een oplossing die uw legitieme bedrijfsactiviteiten mogelijk maakt, terwijl ze tegelijkertijd rekening houden met de noodzaak van witwasbestrijding.

Neem vandaag nog contact op met onze advocaten van Financieel Recht Advocaten voor professioneel advies en juridische bijstand. Samen zullen we werken aan een oplossing die uw belangen beschermt en ervoor zorgt dat u kunt deelnemen aan het betaalverkeer, zonder onnodige belemmeringen.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant