Nieuws: Hypotheek Visie naar de Hoge Raad

Consument had schade geleden door het verkeerd handelen van een financieel adviseur. Het Kifid oordeelde dat schade voor rekening van de centrale franchiseorganisatie dient te komen. Alleen het hoofdkantoor heeft een AFM-vergunning en niet de franchisenemer zelf. Van Rooy is het niet eens met dit oordeel. Van Rooy geeft aan dat dit tegen de principes van franchising indruist. Franchiseondernemers opereren voor eigen rekening en risico, anders is geen sprake van ondernemerschap.

In de zin van de Wft draagt een keten verantwoordelijkheid voor de franchisenemers. Het Kifid heeft die verantwoordelijkheid gekoppeld aan de aansprakelijkheid. Van Rooy spreekt van een juridische fout. Aansprakelijkheid zou een civiele term zijn, die losstaat van de Wft. Het zou volgens van Rooy dan ook onhoudbaar zijn als het hoofdkantoor voor de risico’s van de franchisenemer moet instaan. Franchisenemers opereren namelijk voor eigen risico en rekening.

Het Kifid heeft een fout gemaakt waardoor heel grote consequenties dreigen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat iedereen overgaat naar een decentrale franchise, waardoor minder regie is over kwaliteit. Dit is onwenselijk.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant