Nieuws: Kabinet onderzoekt vormgeving legitiem belang bij UBO-register

Het Nederlandse kabinet is bezig met het onderzoeken van de manier waarop het begrip legitiem belang bij het UBO-register vorm kan krijgen, naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Minister Kaag geeft in een brief antwoord op vragen van de vaste commissie van Financiën over dit onderwerp. In dit artikel wordt ingegaan op de achtergrond en de gevolgen van de uitspraak, en de mogelijke oplossingen die het kabinet overweegt.

Uitspraak Hof van Justitie van de Europese Unie

De uitspraak van het Europees Hof zorgt voor zwaardere eisen aan de toegang tot informatie uit het UBO-register. Er zal telkens moeten worden geverifieerd dat de raadpleger recht op toegang tot de informatie in het register heeft en voorkomen moet worden dat de informatie beschikbaar komt buiten deze partijen. Het kabinet verwacht rond de zomer een spoedwet in te dienen waarin dit geregeld zal worden.

Legitiem belang en doelbinding

Een belangrijk element van het begrip legitiem belang is dat er sprake moet zijn van een doelbinding met de doelstellingen uit de anti-witwasrichtlijn. De verzoeker zal moeten aantonen dat activiteiten worden ontplooid in het kader van de doelstellingen van de richtlijn, dus met het voorkomen of bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme, of daarmee verband houdende gronddelicten. Het kabinet werkt momenteel aan kaders waarbinnen deze beoordeling gemaakt kan worden.

Uittreksel voor juridische entiteiten

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid voor juridische entiteiten om zelf een uittreksel op te vragen van hun eigen gegevens in het UBO-register. Dit uittreksel kan dan op vrijwillige basis worden gebruikt bij zakelijke transacties, waardoor er geen grondslag nodig is om andere partijen toegang tot het register te geven. In dat geval zou het regime omtrent afscherming van gegevens niet hoeven te worden herzien.

Toegang voor instellingen en autoriteiten

In beginsel zouden er geen financiële instellingen of autoriteiten zijn die in het kader van de uitvoering van hun taken op grond van de Wwft geen toegang tot informatie uit het UBO-register zouden hebben. Het kabinet wil echter wel instellingen en autoriteiten die een taak hebben op grond van de Sanctiewet ter uitvoering van die taak toegang geven tot informatie uit het UBO-register.

Herstel toegang voor banken

Het is de bedoeling dat alle banken zo snel mogelijk weer toegang krijgen tot UBO-informatie. De banken zijn echter op verschillende manieren aangesloten op het register, waardoor het waarschijnlijk is dat niet elke bank op hetzelfde moment weer aangesloten zal zijn. De grootte van de bank is overigens niet van doorslaggevende betekenis voor het moment waarop de toegang tot het register weer hersteld kan zijn. Het kabinet werkt nauw samen met de betrokken partijen om de toegang tot het UBO-register voor alle banken zo snel mogelijk te herstellen.

Het kabinet blijft zich inzetten om het begrip legitiem belang bij het UBO-register vorm te geven en een passende oplossing te vinden voor de toegang tot informatie uit het register. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitspraak van het Europees Hof en de belangen van zowel juridische entiteiten als financiële instellingen en autoriteiten. Het is van groot belang dat het UBO-register zijn functie in het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering kan blijven vervullen, terwijl tegelijkertijd de privacy van betrokken personen wordt gewaarborgd.

Financieel Recht Advocaten

Voor meer informatie over het UBO-register, de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof en de ontwikkelingen omtrent het begrip legitiem belang, kunt u terecht bij een van onze advocaten. Ons team van gespecialiseerde advocaten staat klaar om u bij te staan en te adviseren op het gebied van zorgplicht en compliance. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant