Nieuws: Nieuwe Algemene Bankvoorwaarden gepubliceerd

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Consumentenbond hebben de Algemene Bankvoorwaarden vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast. De nieuwe Algemene Bankvoorwaarden zijn ter verduidelijking onder meer voorzien van voorbeelden en in eenvoudiger Nederlands opgeschreven.

De Algemene Bankvoorwaarden bevatten kernregels omtrent de relatie tussen de bank en haar klanten. Ten aanzien van specifieke diensten en/of producten, hebben banken algemene of bijzondere productvoorwaarden. Deze verschillen per bank en per product. Deze voorwaarden ten aanzien van een specifiek product en/of een specifieke dienst, mogen geen afbreuk doen aan de Algemene Bankvoorwaarden.

Zorgplicht-artikel gewijzigd

In art. 2 van de Algemene Bankvoorwaarden is het zogenaamde zorgplicht-artikel voor banken opgenomen. Dit artikel is in de nieuwe Algemene Bankvoorwaarden uitgebreid. Aanvullend is expliciet opgenomen dat banken streven naar begrijpelijke producten en diensten, alsmede naar begrijpelijke informatieverstrekking over financiële producten en diensten.

Verder is als gevolg van de wijziging onder meer opgenomen dat indien de bank derde partijen inschakelt voor de uitvoering van werkzaamheden, de bank aanspreekpunt en contractspartij voor de klant blijft. Verder moet de bank op grond van de gewijzigde Algemene Bankvoorwaarden jegens klanten uiteenzetten waarom bijzondere kosten, zoals taxatiekosten of kosten van extra rapportages nodig zijn.

De Algemene Bankvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank in Amsterdam en worden op 1 maart 2017 van kracht. De banken gaan hun klanten hierover rechtstreeks informeren.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een geschil met uw bank, verzekeraar of vermogensbeheerder? De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Klik hier voor de nieuwe Algemene Bankvoorwaarden.

Zie ook vergelijkbare nieuwsartikelen:

 

 

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant