Nieuws: NOCLAR-regelgeving en Wwft verplichtingen zorgen voor tegenstrijdigheid

Uit onderzoek is gebleken dat accountants in 2021 in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering 2.741 meldingen hebben gedaan van ongebruikelijke transacties. Dit plaatst de accountant in een nauwe positie. Door middel van het melden geven ze hiermee invulling aan hun maatschappelijke taak, maar dit zorgt er anderzijds voor dat het lastig wordt om nog als vertrouwenspersoon te acteren voor het MKB.

Tegenstrijdigheid

Het probleem ontstaat door de tegenstrijdigheid tussen de Wet ter voorkoming van witwassen (Wwft) en de NOCLAR-regelgeving. De Wwft stelt dat een accountant al bij een vermoeden van witwassen, een melding moet maken bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Gebeurd dit niet, dan kunnen er gevolgen ontstaan voor de desbetreffende accountant. Dit ‘vermoeden’ kan al ontstaan als een klant opzettelijk een verkeerde aangifte indient of deze geheel achterwege laat.

Als een accountant bijvoorbeeld ontdekt dat een van zijn cliënten privékosten zakelijk in mindering wil brengen op de belastbare winst van zijn onderneming, dan zal hij hierop moeten acteren op grond van de NOCLAR-regelgeving. de accountant moet dan in gesprek gaan met zijn cliënt om dit ongedaan te maken. Volgens de NOCLAR-regelgeving heeft de accountant nu voldoende gehandeld.

Toch is dit volgens de Wwft niet voldoende. Deze wet verwacht dat deze fout wordt gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Het maakt hierbij niet uit dat deze transacties ongedaan is gemaakt en niet meer verdacht is.

Uit het praktijkvoorbeeld is duidelijk te zien dat een accountant in een tweestrijd zit met de verschillende wetgevingen. Dit maakt het voor een accountant lastig om een keuze te maken. Aan de ene kant wil een accountant zijn cliënten helpen maar aan de andere kant moet hij het financiële stelsel beschermen.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant