Nieuws: Opnieuw gedoe rondom woekerpolissen

Tiel Utrecht en Postbank hebben als verzekeraar en bank verzuimd om bij het afsluiten van een beleggingsverzekering de consument te wijzen op het recht om de verzekering binnen twee weken schriftelijk op te zeggen. Beiden zijn tekortgeschoten, maar de consument is niet daadwerkelijk benadeeld volgens het Kifid. De consument heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij van het opzegrecht gebruik zou hebben gemaakt indien dit hem bekend was. Wel is voldoende informatie verstrekt over het product en bijbehorende kosten.

In januari 1997 is een beleggingsverzekering gesloten door consument. Naast kapitaalopbouw is in de verzekering het overlijdensrisico gedekt. De hoogte van de einduitkering wordt bepaald door het beleggingsrendement en de overlevingswinst.

De commissie vindt de offerte voldoende duidelijk. Uit de offerte, de voorwaarden en het certificaat had de consument moeten begrijpen dat het een spaarkasproduct betrof. Daarin staat dat het geschatte doelkapitaal en de geschatte bedragen niet gegarandeerd zijn. Ook blijkt voldoende duidelijk dat bij een hoger of lager rendement de einduitkering hoger of lager is.

Beleggen neemt het risico mee dat rendementen uiteindelijk (veel) lager kunnen zijn dan verwacht of gehoopt. Eenmalig worden de kostenvergoeding, doorlopende kosten en overige kosten in rekening gebracht. Andere kosten zijn niet in rekening gebracht, waardoor er geen reden bestaat voor terugbetaling.

Wel had de consument erop gewezen moeten worden dat hij een opzegrecht had. Binnen twee weken na afgifte kon de verzekering nog schriftelijk worden opgezegd. Ondanks deze tekortkoming is het niet aannemelijk gemaakt dat van het opzegrecht gebruik zou zijn gemaakt. De tekortkoming heeft niet geresulteerd in schade. Er is geen grond voor schadevergoeding. De commissie wijst de vorderingen van consument af.

Klik hier voor het volledige artikel.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een vraag over een beleggingsverzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant