Nieuws: Reaal op de vingers getikt door Kifid

Reaal is op de vingers getikt voor het achteraf wijzigingen van de datum waarop een switch heeft plaatsgevonden binnen een beleggingspakket. De wijziging moet worden teruggedraaid, wat voor de klant gunstiger blijkt te zijn.

Een klant van Reaal sluit een beleggingsverzekering af met als einddatum 28 december 2019. Nadat de klant heeft overlegd met de financieel adviseur, wordt besloten de belegging in een fonds te verkopen en te switchen naar een ander, minder risicovol beleggingsproduct. Het verzoek werd op 8 maart verzonden en de verzekeraar heeft dit verzoek 11 dagen later uitgevoerd.

De verzekeraar heeft 19 maart als datum gehanteerd. De datum is meerdere keren daarna gewijzigd, waar uiteindelijk 12 maart werd bestempeld als juiste datum. De klant heeft geconstateerd dat dit een financieel nadeel van ongeveer 2.500 euro heeft opgeleverd. De man diende dan ook een klacht in bij de verzekeraar tegen de handelswijze.

Reaal stelt dat zij altijd uitgaan van de tweede werkdag na het verzoek tot een switch. Dit zou dus 12 maart zijn. Echter, de klant legt de verzekeringsvoorwaarden uit dat nooit eerder dan na 2 werkdagen een verzoek wordt uitgevoerd. Dus dat een later moment ook mogelijk moet zijn. De daadwerkelijke switch was namelijk pas op 19 maart.

De commissie is het eens met de redenatie van Reaal, maar ook met de redenatie van de klant. De voor de consument meest gunstige redelijke lezing prevaleert op grond van artikel 6:238 lid 2 BW. Wel besluit de commissie dat Reaal alsnog de switchdatum van 19 maart moet aanhouden, tegen de op die datum geldende koersen.

Klik hier voor het artikel op Amweb.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Kifid.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij een conflict met uw tussenpersoon of financieel adviseur? Neem dan nu contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant