Nieuws: Trustkantoren moet UBO’s laten registreren

Ook trustkantoren en fondsen moeten voor 1 november hun uiteindelijk belanghebbende (UBO) registreren in het UBO-register.

Aanleiding

Op 27 september 2020 het UBO-register in werking getreden. Sindsdien zijn alle in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten verplicht tot het centraal en openbaar registreren van de uiteindelijk belanghebbenden (‘ultimate beneficial owners’, afgekort UBO’s).

De UBO-registers helpen fraude en witwassen voorkomen. In de registers staat per organisatie wie UBO is. Dit is de eigenaar, een belanghebbende, of degene die zeggenschap heeft. De overheid gebruikt de registers om criminaliteit op te sporen. Dit register komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).

Trustkantoren

Nu moeten ook trustkantoren en fondsen haar uiteindelijke belanghebbende registreren in het UBO-register. Alleen de trustee van een trust, of degene die in een soortgelijke juridische constructie een vergelijkbare positie heeft als een trustee in een trust, kan de registratie van UBOs verrichten. De trustee is zelf ook een UBO van de trust.

Een trust is een juridische constructie die in het leven wordt geroepen door een persoon (de oprichter), waarbij goederen wordt toevertrouwd aan een beheerder (de ‘trustee’) ten behoeve van één of meerdere begunstigden. De trust kent vele varianten.

Het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies moet het, vanwege de grotere transparantie, lastiger gaan maken voor criminelen om zich te verschuilen achter zulke constructies. Op die manier kan het register bijdragen aan het voorkomen van witwassen, corruptie, fraude, belastingontduiking en financiering van terrorisme.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant