Nieuws: Verplichtingen in het cliëntenonderzoek

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is in werking getreden op 1 augustus 2008. Het doel van deze wet is de integriteit van het financiële systeem te beschermen en verdachte transacties op te sporen. Een van de verplichtingen die uit deze wet voortvloeien is het klantenonderzoek (cliëntenonderzoek).

Verplichtingen

Financiële instellingen zijn onder meer verplicht verdachte transacties of fraude te melden bij de FIU Nederland. Denk bijvoorbeeld aan banken, wisselkantoren, trusts en beleggingsinstellingen. Maar veel vrije beroepsbeoefenaren die bijvoorbeeld belastingcontroles doen, zijn ook onderworpen aan registratie als accountant, belastingadviseur, enz.

U bent niet alleen verplicht om te melding te doen van verdachte transacties, maar u moet vooraf een klantenonderzoek doen. Voor de beroepswerkzaamheden van accountants, accountants/management adviseurs en belastingadviseurs gelden klant zorgverplichtingen en openbaarmakingsverplichtingen.

Regels cliëntenonderzoek

Volgens de Wwft moeten accountants, adviseurs en belastingadviseurs precies weten met wie ze zaken doen, dus cliëntenonderzoek is essentieel. Klantenonderzoek omvat:

 • identificatie van de cliënt en verificatie daarvan;
 • op risico gebaseerd inzicht krijgen in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur (bij een rechtspersoon);
 • identificatie en op risico gebaseerde verificatie van de uiteindelijk belanghebbende (UBO);
 • vaststelling van het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie;
 • vaststelling of de natuurlijk persoon die de cliënt vertegenwoordigt daartoe bevoegd is;
 • op risico gebaseerd verifiëren of de cliënt voor zichzelf of een ander optreedt;
 • voortdurende controle van de zakelijke relatie en de transacties.

Bestrijding criminaliteit

Een cliëntenonderzoek moet onder andere worden gedaan bij het aangaan van een zakelijke relatie in of vanuit Nederland en bij het verrichten van een incidentele transactie voor de cliënt van ten minste € 15.000, of twee of meer transacties waartussen een verband bestaat met een totale waarde van ten minste € 15.000. Daarnaast speelt het cliëntenonderzoek een rol bij witwassen of financieren van terrorisme. Als er indicaties zijn dat de cliënt hierbij betrokken is of er twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van eerder verkregen gegevens van de cliënt moet een cliëntenonderzoek worden uitgevoerd.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant