Nieuws: Wat te doen bij dreigende kredietopzegging door de bank?

Als ondernemer is het cruciaal om te weten wat je moet doen als een bank dreigt met een kredietopzegging. Het niet naleven van financieringsvoorwaarden kan leiden tot het beëindigen van je kredietovereenkomst, waardoor je bedrijf in financieel gevaar komt. In deze blog bespreken we hoe je hierop kunt inspelen, de rechten en plichten van de bank en de kansen die je als ondernemer hebt.

Wat doet een bank bij dreigende kredietopzegging?

Een bank zegt niet zomaar een krediet op. Vaak gebeurt dit alleen als een onderneming structureel de verplichtingen niet nakomt, zoals het niet tijdig betalen van rente en aflossingen, of als een bedrijf weigert cruciale financiële informatie aan te leveren. In zo’n geval stuurt de bank vaak eerst een “notification of default” (NOD), waarin de specifieke tekortkomingen staan vermeld. Daarnaast geeft de bank hiermee aan dat zij het recht heeft om de financiering op te zeggen.

Mogelijkheden bij incidenteel niet-nakomen

Bij incidentele tekortkomingen biedt de bank meestal de kans om de fout te herstellen binnen een bepaalde hersteltermijn. Je kunt de situatie uitleggen en een plan presenteren om toekomstige niet-nakoming te voorkomen. Na een zorgvuldige belangenafweging zal de bank je informeren over de vervolgstappen.

Aandachtspunten voor ondernemers

 • Reageer tijdig en volledig: antwoord tijdig op alle correspondentie en stel vragen als je iets niet begrijpt.
 • Ken je verplichtingen: zorg dat je alle verplichtingen in de financieringsdocumentatie kent en weet waar je niet aan voldoet.
 • Bereid scenario’s voor: identificeer financiële risico’s, zoals onderbezetting en slechte procesbeheersing.
 • Breng zekerheden in kaart: weet welke zekerheden de bank heeft en wat deze waard zijn.
 • Controleer gespreksverslagen: zorg dat je wensen, verwachtingen en toezeggingen juist worden vastgelegd.

Kansen bij dreigende kredietopzegging

 • Interne optimalisatie: neem overeenkomsten door en overleg met klanten en leveranciers voor passende afspraken om de cashflow te verbeteren.
 • Onderhandel over respijtperiodes en vrijstellingen: onderzoek of je respijtperiodes (tijdelijke vrijstelling van verplichtingen) kunt overeenkomen.
 • Wijzig financieringsdocumentatie: overweeg het wijzigen van bepaalde verplichtingen, al kan dit soms tegen hogere kosten zijn.
 • Consolideer leningen: voeg waar mogelijk leningen samen voor eenvoudiger financieel beheer.
 • Herfinanciering: herstructureer bestaande financieringen zodat ze beter aansluiten bij de huidige bedrijfsomstandigheden.

Hoe Financieel Recht Advocaten kan helpen

Als je als ondernemer in de problemen komt met je bank of dreigt je krediet kwijt te raken, neem dan direct contact op met financieel recht advocaten. Onze experts helpen je met advies en strategieën om je financiële toekomst veilig te stellen.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant