Uitspraak: Borgtocht getekend door feitelijk bestuurder kan niet vernietigd worden door echtgenoot

Bedrijf 1 houdt zich bezig met de productie van en handel in luxe speedboten. Meneer X is voor 50% aandeelhouder van bedrijf 1. Daarnaast is hij werkzaam voor het bedrijf. Op 13 augustus 2015 is X benoemd tot bestuurder van bedrijf 1.
Meneer A verstrekt in 2015 een lening voor €500.000 aan bedrijf 1. Voor deze lening tekent X een borgtocht waarmee hij persoonlijk borg staat voor de lening. In maart 2016 eist meneer A betaling van het door hem geleende bedrag. Hij spreekt bedrijf 1 aan maar ook meneer X omdat hij de borgtocht heeft getekend. De echtgenoot van meneer X, mevrouw Y, heeft op 22 december 2017 de borgtocht vernietigd. Zij stelt dat haar toestemming ontbrak bij het aangaan van de borgtocht.

Geldschieter stapt naar de rechter

Nadat betaling van de lening uitblijft stapt meneer A naar de rechter. Hij vordert bij de rechtbank betaling van €500.000 door meneer X. A stelt dat meneer X zich persoonlijk garant heeft gesteld voor de lening en dat hij daarom het bedrag van de lening moet terugbetalen.

Borgtocht niet gezien vanwege ziekte

Meneer X voert als verweer aan dat hij de borgtocht nooit is aangegaan. De borgtocht is opgenomen in de overeenkomst van de geldlening. Deze overeenkomst was in het engels en meneer X geeft aan de overeenkomst niet volledig gelezen te hebben. Hij dacht dat hij in naam van bedrijf 1 tekende en zich niet persoonlijk als borg stelde voor de lening. Tevens was hij ten tijde van het tekenen van de overeenkomst ziek en heeft hij nooit een concept van de overeenkomst ontvangen.
De rechter gaat niet mee in dit verweer. Meneer X doet een beroep op het feit dat zijn wil en verklaring niet overeenstemden vanwege zijn ziekte. Dit is volgens de rechter onvoldoende onderbouwd. Dat meneer X niet wist dat hij ook persoonlijk tekende gaat volgens de rechter ook niet op. X heeft meerdere handtekeningen gezet onder de overeenkomst, zowel onder de naam van bedrijf 1 als onder zijn eigen naam.

Geen toestemming echtgenoot nodig voor borgtocht

Nu de rechter van oordeel is dat de borgtocht wel getekend is, voert meneer X aan dat de borgtocht rechtsgeldig vernietigd is door zijn echtgenote. Zij kon de overeenkomst vernietigen omdat zij niet heeft meegetekend.
Deze stelling gaat volgens de rechter ook niet op. Uit de wet blijkt dat de echtgenote in beginsel moet meetekenen wanneer meneer X een borgtocht tekent. In dit geval overweegt de rechter dat er sprake is van een uitzondering. Deze uitzondering houdt in dat wanneer een feitelijk bestuurder van een bedrijf in de uitoefening van dat bedrijf een borgtocht tekent, de toestemming van de echtgenoot niet vereist is.
De borgtocht heeft meneer X getekend in zijn functie als bestuurder van een besloten vennootschap. Van deze vennootschap heeft hij samen met de andere bestuurder een meerderheid van de aandelen. Op basis van die omstandigheden kan meneer X gezien worden als feitelijk bestuurder van bedrijf 1.
Wat betreft de vraag of de lening is gesloten ter uitoefening van het bedrijf overweegt de rechter dat deze vraag bevestigend beantwoord kan worden. De lening is afgesloten om de productie van een boot te financieren. Dit behoort tot de normale werkzaamheden van bedrijf 1. De rechter merkt wel op dat het bij bedrijf 1 gebruikelijk is dat de koper van de boot ook de productie van de boot financiert. Dat het in dit geval de bestuurder is die de productie financiert neemt niet weg dat de lening in de normale uitoefening van het bedrijf is gesloten.

Echtgenoot kan borgtocht niet vernietigen vanwege uitzondering

Meneer X heeft de lening afgesloten als bestuurder van bedrijf 1. Nu deze lening gebruikt is voor de gebruikelijke werkzaamheden van het bedrijf is ten aanzien van de borgstelling een uitzondering van toepassing. Deze uitzondering houdt in dat de echtgenote van meneer X niet hoefde mee te tekenen. De borgtocht kan dan ook niet door mevrouw Y worden vernietigd. De rechter oordeelt dat de borgtocht geldig is waardoor meneer X toch persoonlijk aangesproken kan worden voor het volledige bedrag dat meneer A heeft uitgeleend aan bedrijf 1.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u zichzelf ook als borg gesteld voor de terugbetaling van een krediet aan uw bank en wordt u daarop aangesproken terwijl u niet (volledig) ingelicht bent omtrent de risico’s? Of heeft uw echtgenote de borgstellingsverklaring niet medeondertekend? Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant