Welkom bij Financieel Recht Advocaten!

Wij gebruiken cookies om het gebruik van deze website te analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en advertenties binnen uw profiel te plaatsen. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer weten? Meer informatie over cookies.
Menu

Klik op een van de onderstaande titels om een uitspraak te raadplegen. De uitspraken staan per onderwerp gerubriceerd. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Borgstelling / hoofdelijkheid

Voordat een bank krediet verstrekt zal er vaak een vorm van zekerheid worden verlangd. Dit kan een persoonlijke zekerheid zijn, zoals borgtocht en/of hoofdelijkheid. Er zijn echter belangrijke verschillen tussen deze twee vormen. Bij hoofdelijkheid kunnen alle schuldenaren voor het geheel kunnen worden aangesproken. Als één schuldenaar wordt aangesproken, moet hij alles betalen en vervolgens zelf een deel terug zien te krijgen van zijn medeschuldenaren. Bij borgtocht verplicht de borg (een persoon) zich met een overeenkomst (de borgstelling) om een verplichting van de schuldenaar na te komen wanneer deze dat zelf niet doet. Borgstelling is echter niet zonder gevaar.

Bent u borg of anders verbonden aan een financiering en heeft u daar vragen over? Wilt u persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op.

Terug
Handtekening echtgenote niet vereist bij borgstelling in normale uitoefening bedrijf
Bank handelt niet in strijd met zorgplicht door regeling tegen finale kwijting te treffen
Borgtocht getekend door feitelijk bestuurder kan niet vernietigd worden door echtgenoot
Echtgenote vernietigt verzwaarde borgtocht omdat toestemming ontbreekt
Borg stelde maar één borg, ook al ondertekende hij twee borgtochten
Particuliere borg vernietigt door beroep op dwaling en bijzondere zorgplicht
Borgstelling kan niet door echtgenote vernietigd worden omdat financiering vereist was voor normale bedrijfsuitoefening
ABN AMRO voldoet niet aan zorgvuldigheidsverplichting, maar borgtochtovereenkomst kan niet ontbonden worden
Geen toestemming van de echtgenoot vereist bij het verstrekken van een bankgarantie
Partner geeft toestemming voor borgtocht door handtekeningenpagina wel in te vullen, maar niet te tekenen
Borgovereenkomst van $ 200.000 hoeft niet uitbetaald te worden door samenhang overeenkomsten
Borgtochtovereenkomsten vernietigbaar wegens ontbreken toestemming echtgenotes
Borg bespaart € 850.000,= dankzij zijn ex-echtgenote
Borgstellingsovereenkomst vernietigd, is niet in normale bedrijfsuitoefening aangegaan
Borgtochtovereenkomsten vernietigd vanwege dwaling en ontbreken handtekening echtgenote
Rabobank komt met de schrik vrij en kan borg aanspreken op terugbetaling financiering
Rabobank kan borg niet aanspreken; handtekening echtgenoot ontbreekt
ABN handelt nalatig door borg niet tijdig te informeren over verzuim kredietnemer
Borgstellingsverklaring wordt vernietigd op grond van dwaling
Hoofdelijkheid op papier is in casu feitelijk een borgstelling
Geen verplichte rangorde uitwinning zekerheden
Borgstelling hypotheek zoon. Schending zorgplicht bank?
Terug
Laatste tweets