Uitspraak: ABN AMRO handelt onzorgvuldig

Bedrijf X is een klant van ABN AMRO. Eerstgenoemde wil een bedrag van $1.700.000 overboeken naar ABN AMRO Clearing Bank. Bank X zou graag zien dat het bedrag in euro’s wordt bijgeschreven op haar eigen rekening bij ABN AMRO. Hiervoor dient bedrijf X een Cash SSI (standard settlement instructions) met een vermeld rekeningnummer te gebruiken, die door ABN AMRO wordt verschaft. Hierbij maakt X bij de overboeking gebruik van een Cash SSI met de vermelding van een Fortis-rekeningnummer. Wegens de fusie tussen ABN AMRO en Fortis is deze rekening niet meer in gebruik.

Het probleem ligt hier in het feit dat ABN AMRO een vergelijkbaar rekeningnummer aan Y heeft verstrekt. Het geld van X (omgerekend in euro’s ongeveer €1.486.000) wordt op de rekening van Y gestort. Y boekt vervolgens in zes aparte opdrachten (verdeeld over 25 ,26 en 27 juni 2019) in totaal ongeveer € 1.485.000 af van de rekening naar Valioso Holding B.V. Op 12 juli 2019 boekt ABN AMRO € 1.485.000 af van de rekening. Door de afboeking staat Valioso €179.300 in de min. ABN AMRO blokkeert tevens rond deze tijd de bankrekening van Valioso. Op 15 juli 2019 stuurt ABN AMRO een brief naar Valioso met de mededeling de bankrelatie op te zeggen wegens fraude.

De overboeking van gelden door X naar B raakt in beginsel Valioso niet: zij is geen partij bij deze transactie. De overboekingen door Y naar de rekening van Valioso waren de aanleiding voor ABN AMRO om maatregelen te nemen. ABN AMRO voert aan dat zij direct na ontdekking de gelden heeft teruggeboekt op 12 juli 2019. ABN AMRO stuur pas op 15 juli 2019 een brief aan Valioso.

Bij de voorzieningenrechter vordert Valioso een opheffing van de blokkade op de rekening en een terugboeking van € 1.485.000 op straffe van een dwangsom. ABN AMRO vordert een zuivering van het tekort op haar bankrekening, althans een terugbetaling van €179.300 op grond van onrechtmatige daad, dan wel ongerechtvaardigde verrijking.

De blokkering van de bankrekening door ABN AMRO is (op dit moment) niet onrechtmatig. ABN AMRO diende vervolgens wel zorgvuldig en voortvarend te onderzoeken naar de overboekingen. Dit is echter niet gedaan. ABN AMRO dient concrete vragen te stellen aan Valioso en van Valioso wordt verwacht dat zij die vragen voortvarend beantwoordt.

De vordering tot opheffing van de blokkade wordt afgewezen. ABN AMRO moet de door haar gewenste informatie op korte termijn opvragen bij Valioso. Wanneer de relevante transactie tussen haar en Y afdoende aantoont, dan moet de bankrekening worden gedeblokkeerd.

De brief van 15 juli 2019 bevat onjuiste mededelingen en mist nadere onderbouwing. Zo staat in de brief een verkeerd bedrag en zijn ook de bijschrijvingen afkomstig van een ander rekeningnummer dan wordt gesteld. ABN AMRO heeft geen of nauwelijks onderzoek gedaan naar de fraude. Ook de periode na de mondelinge behandeling is geen onderzoek gedaan. Tevens heeft ABN AMRO geen onderzoek ingesteld naar Y. De vordering tot terugboeking wordt dan ook toegewezen.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant