Uitspraak: Schoonzoon steelt geld van rekening maar bank draait niet op voor schade

Meneer A is al op leeftijd. Hij heeft een betaal- en spaarrekening bij Rabobank. Om betalingen te verrichten moet hij gebruik maken van een RaboScanner. Hij vindt het overboeken en verrichten van betalingen lastig en krijgt daarom hulp van zijn schoonzoon. Over de jaren heeft A een spaarrekening opgebouwd waar ongeveer €200.000 op staat.
De schoonzoon kan wel een zakcentje gebruiken. Wanneer hij meneer X helpt met het verrichten van betalingen krijgt hij het voor elkaar om ook geld naar zichzelf over te maken. Na enige tijd koppelt hij de rekening van meneer X ook aan zijn Rabobank app zodat hij zonder gebruik van de scanner geld naar zichzelf kan overmaken.
Eind 2016 komt meneer X achter het handelen van zijn schoonzoon. Hij ontdekt dat in een periode van ongeveer twee jaar een bedrag van €76.584 is overgemaakt naar rekeningen op naam van zijn schoonzoon. Dit is aanleiding voor X om aangifte te doen bij de politie. Na een politieverhoor geeft de schoonzoon toe dat hij betalingen aan zichzelf heeft verricht vanaf de rekening van meneer X. Hij deed dit door betaalopdrachten naar zichzelf klaar. Vervolgens liet hij meneer X met de RaboScanner, bankpas en pincode de betalingen goedkeuren.

Naast aangifte ook klacht bij Rabobank en Kifid

Naast de aangifte dient meneer X ook een klacht in bij Rabobank. Hij verwijt Rabobank dat zij haar zorgplicht jegens meneer X heeft geschonden. X is al 50 jaar klant bij de Rabobank en heeft altijd een vermogen van tussen de €100.000 en €200.000 gehad. Rabobank moet het zijn opgevallen dat in twee jaar tijd de spaarrekening in waarde is gehalveerd en had meneer X hier op moeten attenderen.
Wanneer meneer X zich niet in zijn klacht gehoord voelt bij Rabobank dient hij dezelfde klacht in bij het Kifid.

Kifid geeft uitleg over regels die van toepassing zijn

In deze zaak staat het Kifid voor de vraag of Rabobank de betalingen die gedaan zijn door de schoonzoon moet vergoeden. Om tot een antwoord op deze vraag te komen gaat het Kifid eerst in op hoe de regels luiden.
In de wet staat dat wanneer een consument gebruikt maakt van een bankpas hij zich moet houden aan de voorwaarden die gelden voor het gebruik. Dit houdt in dat een consument ook alle redelijke maatregelen moet nemen om de veiligheid van zijn pincode te waarborgen. Verder is in de wet bepaalt dat wanneer er niet toegestane betalingen worden verricht, deze transacties voor rekening van de consument komen als er sprake is van grove nalatigheid.
Deze regels past het Kifid toe op de omstandigheden van deze zaak. Uit de verklaring van de schoonzoon blijkt dat hij de betalingen naar zichzelf alleen klaarzetten. Meneer X heeft vervolgens zelf de betalingen goedgekeurd mijn zijn RaboScanner en pincode. X heeft dus voor alle betalingen zelf akkoord gegeven. Het Kifid is van oordeel dat hierdoor sprake is van grove nalatigheid. Meneer X heeft door zijn eigen handelen de schoonzoon in staat gesteld betalingen van de rekening van X te verrichten.

Meneer had zelf zijn rekening in de gaten moeten houden

Meneer X stelt in zijn klacht dat het saldo van zijn spaarrekening in twee jaar tijd is gehalveerd. Rabobank had dit moeten signaleren en hem op de afname moeten attenderen. Door dit niet te doen heeft Rabobank haar zorgplicht jegens meneer X geschonden.
Het Kifid is het eens met meneer X dat Rabobank een zorgplicht heeft ten aanzien van haar klanten. Deze zorgplicht strekt echter niet zo ver dat Rabobank de afname van de spaarrekening had moeten signaleren. Daarnaast had meneer X zelf toegang tot zijn rekening en had hij zelf op elk moment zijn saldo kunnen controleren.

Schade blijft voor rekening van meneer

Het Kifid overweegt dat meneer X de betalingen grotendeels zelf heeft goedgekeurd. Daarnaast was hij op ieder moment in staat het saldo van zijn rekening te controleren. Dat meneer X dit twee jaar lang niet heeft gedaan kan Rabobank niet verweten worden. Het Kifid heeft sympathie voor de stelling van meneer X dat ouderen kwetsbaar zijn en dat een actieve zorgvuldigheid van financiële dienstverleners gewenst is. De zorgplicht van Rabobank strekt echter (nog) niet tot een signaleringsplicht.
Nu meneer X zelf de transacties heeft goedgekeurd en niet met regelmaat zijn saldo heeft gecontroleerd maakt dat het Kifid oordeelt dat er sprake is geweest van grove nalatigheid. Daarom moeten de transacties die verricht zijn door zijn schoonzoon voor rekening van meneer X blijven. Rabobank hoeft de schade van meneer X niet te vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid.

Financieel Recht Advocaten

Bent u van mening dat uw bank nalatig is geweest? En heeft u als gevolg hiervan schade gelden? Neem dan hier contact op met een van onze advocaten. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring in het procederen tegen banken en andere financiële instellingen.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant