Uitspraak: Bank mocht rente eenzijdig wijzigen

Rabobank en X hebben geldleningsovereenkomsten gesloten. X heeft een vastgoedportefeuille. Hiervoor heeft hij hypothecaire leningen bij de Rabobank afgesloten. De leningen hebben een rente die wordt vastgesteld op basis van Euribor plus een opslag. Deze opslag is twee keer door de bank verhoogt. X heeft ingestemd met het eenzijdige wijzigingsbeding.

In de algemene voorwaarden van de bank staat dat de Rabobank haar zorgvuldigheid in acht moet nemen en rekening moet houden met de belangen van de klant. Niet is opgenomen op basis waarvan de bank kan wijzigen. Wel is bepaald dat de klant in geval van een verhoging van de opslag de bevoegdheid heeft om boetevrij af te lossen.

Vordering

De klant vindt dat de bank niet op een zorgvuldige manier heeft gehandeld, omdat onvoldoende rekening zou zijn gehouden met de persoonlijke situatie. In een eerdere procedure heeft de rechtbank X in het gelijk gesteld, waardoor de Rabobank veroordeeld is tot terugbetaling. De bank komt tegen dit oordeel op en vraagt om vernietiging van het vonnis. Uit niets zou blijken dat de opslag niet marktconform was.

Beoordeling

Het hof moet oordelen over de vraag of de bank in de contractuele relatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar heeft gehandeld. X is een professionele partij met een portefeuille bestaande uit meerdere woningen. Die woningen verhuurt hij en van de opbrengst voorziet hij in levensonderhoud. Als professionele partij is ingestemd met de algemene voorwaarden van de bank.

Het hof oordeelt ook dat de eenzijdige wijzigingsbevoegdheid niet meebrengt dat deze alleen mag plaatsvinden als X de verhoging kan betalen. Daarnaast is van de opslag een juist en actueel beeld gevormd door de bank. Hiermee is aan de opgedragen zorgplicht uit de algemene voorwaarden voldaan.

Wel had de bank een toelichting moeten geven waarom een verhoging plaats moest vinden. Het hof vindt dit echter niet zodanig dat gesproken moet worden van een schending van de zorgplicht. Het hof komt tot het oordeel dat de opslag marktconform is. De bank heeft de zorgplicht niet geschonden en heeft ook niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid gehandeld.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft de bank uw rente ook eenzijdig gewijzigd en vraagt u zich af of dat zomaar kan? Neem dan hier contact met ons op. De advocaten van Financieel Recht Advocaten staan u graag te woord.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant