Uitspraak: Benadeling door vernietiging bankafschriften

ABN heeft met X in 2006 een kredietovereenkomst gesloten. Er is een (variabele) rente en een (variabele) effectieve kredietvergoeding van 8,5% op jaarbasis overeengekomen. In de overeenkomst is een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen om de rente te kunnen aanpassen. X moet maandelijks een bedrag aan ABN voldoen. Op enig moment komt X zijn verplichtingen niet na. ABN vordert dat X overgaat tot betaling. De rechtbank heeft de vordering van ABN afgewezen. ABN besluit in hoger beroep te gaan.

Hof

In een tussenarrest heeft het hof bepaald dat het eenzijdig wijzigingsbeding een oneerlijk beding is en moet worden vernietigd. Daarom dient te worden uitgegaan van het rentepercentage dat destijds is overeengekomen, namelijk de 8,5% op jaarbasis. ABN zal de vordering moeten herberekenen.

ABN heeft daadwerkelijk een herberekening gemaakt. ABN kan echter niet de gehele vordering herberekenen, nu oude bankafschriften reeds zijn vernietigd. Een bedrag van 2.552,56 euro is teveel in rekening gebracht. De bank heeft dit bedrag met haar vordering verrekend.

Dat de stukken zijn vernietigd, dient voor rekening en risico van de ABN te komen. Het bestuur van een vennootschap is wettelijk verplicht om de administratie voor een periode van 7 jaar te bewaren. ABN heeft de stukken zelf vernietigd en heeft daarmee het risico aanvaard dat zij geen bewijs kon leveren over die periode.

ABN heeft aangetoond dat X geen nadeel ondervindt door het ontbreken van de bankafschriften. De in rekening gebrachte rente van voor 7 jaar terug is gecompenseerd doordat geen vertragingsvergoeding, maar een wettelijke rente is gevorderd. X heeft deze stelling van ABN bestreden. Daarom wordt de vordering van ABN toegewezen. X moet ruim 50.000 euro terugbetalen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft de bank uw rente ook eenzijdig gewijzigd en vraagt u zich af of dat zomaar kan? Neem dan hier contact met ons op. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant