Uitspraak: Argenta veroordeeld om onterechte registratie in frauderegisters ongedaan te maken

In een recente uitspraak heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat bank Argenta onterecht de persoonsgegevens van een echtpaar heeft opgenomen in frauderegisters. De eisers hadden een woning gefinancierd bij Argenta, maar nadat ze scheidden en nieuwe financieringen aanvroegen, beschuldigde Argenta hen van het verzwijgen van informatie. Dit leidde tot opname in het Externe Verwijzingsregister van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SHF). De rechter oordeelde echter dat hoewel de eisers informatie hadden verzwegen, dit niet zou leiden tot registratie in de betreffende registers. Argenta is veroordeeld om de registratie ongedaan te maken.

Het geschil

Een echtpaar had een woning gekocht en de financieringsaanvraag gedaan bij Argenta. Na hun scheiding vroeg een van de eisers een nieuwe financiering aan bij Argenta, die de aanvraag weigerde omdat volgens hen informatie was verzwegen. Argenta nam vervolgens het besluit om de eiser op te nemen in het frauderegister van de SHF. Hierdoor kregen de eisers een brief van Argenta waarin zij de gelegenheid kregen om het huis te verkopen om zo de lening af te lossen. De eisers waren het hier niet mee eens en vorderden dat Argenta de registratie ongedaan zou maken. Zij stelden dat Argenta onrechtmatig handelde door hun persoonsgegevens te verwerken in de registers en dat niet was voldaan aan de criteria en proportionaliteitstoets.

Beoordeling van de rechter

De voorzieningenrechter oordeelde dat er voldoende spoedeisend belang was en dat de vraag was of Argenta onrechtmatig had gehandeld door de persoonsgegevens van de eisers in de registers op te nemen. De rechter beoordeelde het protocol van Argenta en constateerde dat een van de eisers de woning had gekocht na de financieringsaanvraag, en dat deze aanvraag al veel langer dan gebruikelijk in behandeling was.

De rechter stelde vast dat het niet melden van het beëindigen van het dienstverband als een incident kon worden beoordeeld volgens het protocol van de bank, wat leidde tot verwerking van de persoonsgegevens in de registers. De rechter oordeelde echter dat de ernst van het feit gering was, omdat er geen onjuiste gegevens waren verstrekt en Argenta geen schade had geleden. Daarom waren de gevolgen van de registratie buitenproportioneel.

Eindoordeel

De voorzieningenrechter heeft Argenta veroordeeld om de gedane registratie van de persoonsgegevens van de eisers in de registers te verwijderen en verwijderd te houden. Dit betekent dat de eisers niet langer onterecht geregistreerd staan als fraudeurs in de registers van de SHF.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u zelf te maken gehad met een vergelijkbare situatie? Onze ervaren advocaten van Financieel Recht Advocaten staan voor u klaar om u juridisch advies en bijstand te bieden. Zij kunnen u helpen bij het beoordelen van uw zaak, het opstellen van de juiste juridische stappen en het verdedigen van uw belangen.

Het is belangrijk om te weten dat uw persoonsgegevens beschermd worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onterecht zijn verwerkt of dat er niet is voldaan aan de wettelijke eisen, kunt u actie ondernemen om uw recht te laten gelden. Neem vandaag nog contact op met onze deskundige advocaten en zet de eerste stap naar een oplossing.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant