Uitspraak: Bank mag bankrelatie niet beëindigen

Eiser is klant bij de Maduro & Curiel’s Bank (MCB-bank). Hij gebruikt een van de lopende rekeningen voor de deelname aan ‘CashFx-trading’. De bank laten in 2021 weten de bankrelatie te beëindigen, wegens de eerdere veroordeling voor deelname aan illegale loterijverkoop.

Aanleiding

De bank geeft aan dat zij het voornemen tot beëindiging in stand houdt omdat de eiser, door accordering van het voorwaardelijk sepot, de verdenking ter zake van het strafbare feit heeft geaccepteerd. Verder onderbouwd de bank de beëindiging aan de hand van nieuwe ontwikkelingen in het transactiegedrag van eiser. Volgens de bank is eiser betrokken bij een “multi-level-marketing” programma CashFX, waarbij hij herhaaldelijk en zonder vergunning gelden ter deelneming en belegging op zijn bankrekening ontvangt. De wet verbiedt om in of vanuit de openbare lichamen gelden en andere goederen ter deelneming in een beleggingsinstelling waaraan geen vergunning is verleend, te vragen of te verkrijgen, dan wel rechten van deelneming in zodanige beleggingsinstelling aan te bieden.

MCB heeft vervolgens wel besloten de bankrekeningen open te houden in afwachting van de uitspraak in dit kort geding.

De vordering

Eiser vordert MCB te bevelen en veroordelen om binnen 24 uur de bestaande bankrekening van eiser geopend te houden.

De beoordeling

Volgens eiser heeft MCB geen gegronde reden om de relatie te beëindigen. Eiser is niet strafrechtelijk veroordeeld voor overtreding van de Loterijwet BES en is niet gebleken dat zijn betrokkenheid bij CashFx, waarbij hij niet alleen eigen geld, maar ook geld van derden ter deelneming aan en belegging in CashFx op één van zijn bankrekeningen bij MCB ontvangt, verboden is en/of dat daarvoor een vergunning nodig is.

MCB heeft zich op het standpunt gesteld dat de relatie met eiser beëindigd moet worden om haar reputatie te beschermen en vanwege het aansprakelijkheidsrisico voor MCB.

Het gerecht acht voldoende aannemelijk geworden dat eiser betrokken was bij een illegale loterij. Er heeft een voorwaardelijk sepot plaatsgevonden en hij heeft niet weersproken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de Loterijwet BES. Het gerecht is van oordeel dat MCB onder met betrekking tot het CashFx trading voldoende redenen heeft om ernstig te twijfelen aan de financiële integriteit van eiser. MCB heeft bovendien voldoende aannemelijk gemaakt dat voortzetting van de bancaire relatie met naam eiser voor reputatie- en integriteitsrisico’s met zich meebrengt die nadelig kunnen zijn voor de (internationale) bedrijfsvoering van MCB, aldus het gerecht. Het gerecht overweegt dat MCB op basis hiervan in beginsel gegronde redenen heeft voor beëindiging van de contractuele relatie.

Daar tegenover staat dat eiser bij beëindiging van de contractuele relatie geen toegang meer heeft tot het bancaire systeem. Verder heeft hij volgens het gerecht voldoende aannemelijk gemaakt dat niet te verwachten is dat hij bij de andere bank in Bonaire wel een bankrekening zal kunnen openen. In dat licht bezien is het gerecht van oordeel dat met voldoende zekerheid kan worden aangenomen dat de vordering van eiser in een bodemprocedure voor een deel zal worden toegewezen, zodat eiser de beschikking blijft behouden over een basisbetaalrekening.

De gevorderde dwangsom zal worden afgewezen gelet op de toezegging van MCB tijdens de mondelinge behandeling dat zij vrijwillig zal voldoen aan een eventueel bevel om (een) rekening(en) open te houden.

De vordering wordt toegewezen. Het gerecht beveelt MCB om de bankrekening open te houden.

Lees de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant