Uitspraak: Bank verzuimt aan informatieplicht te voldoen en is gehouden tot schadevergoeding

De consument, werkzaam bij een internationaal bedrijf, is begin 2020 overgeplaatst naar Amsterdam en heeft een betaalrekening bij de bank geopend.

In de zomer van 2020 is de consument teruggekeerd naar de Verenigde Staten. Omdat hij zijn spaargeld wilde overboeken naar een rekening bij een Amerikaanse bank, heeft hij op 19 augustus 2020 telefonisch navraag gedaan bij de bank.

De consument heeft op 20 augustus 2020 opdracht gegeven tot overboeking van een bedrag van € 214.500,-. Toen de overboeking was afgerond zag de consument dat het bijgeschreven bedrag ongeveer USD 12.500,- lager was dan verwacht. Hij heeft een klacht ingediend.

De klacht en vordering

De consument vordert dat de bank wordt veroordeeld tot schadevergoeding. In de klacht heeft hij een schadebedrag vermeld van USD 12.568,- (€ 10,77 bij de toenmalige wisselkoers). Zijn vordering berust op de stelling dat de bank heeft verzuimd hem toereikend te assisteren en te informeren in verband met de overboeking naar zijn Amerikaanse rekening.

De beoordeling

Partijen zijn het oneens over de vraag of de bank voldoende duidelijk erop heeft gewezen dat de consument kon kiezen tussen overboeken in euro en USD en dat, als hij het bedrag in euro overboekte naar een Amerikaanse rekening, dit bedrag mogelijk door de ontvangende Amerikaanse bank zou worden omgewisseld in USD tegen een voor hem nadelige koers.

De consument stelt dat de Engelse versies van de brochures onduidelijk zijn omdat de term payment op meerdere manieren wordt gebruikt. Maar de commissie is het hier niet mee eens. Volgens de commissie is de brochure voldoende duidelijk.

De mondelinge informatieverstrekking is volgens de commissie echter wel ontoereikend. De consument heeft onweersproken gesteld dat hij de bank telefonisch om hulp heeft gevraagd en dat de bank heeft geweigerd dergelijke hulp te geven en heeft volstaan met verwijzen naar de informatie op haar website. De bank had ten minste behoren aan te bieden dat de consument contact met haar kon opnemen als hij na lezing van de informatie op de website nog steeds vragen had. De bank heeft in zoverre haar verplichting tot informatieverstrekking niet nageleefd en is op die grond gehouden tot schadevergoeding.

De commissie constateert verder dat de schade ook is veroorzaakt door omstandigheden die aan de consument kunnen worden toegerekend. Hiervoor is immers gebleken dat in de instructies voor overschrijvingen naar de VS wordt gewezen op het risico van een ongunstige wisselkoers als een eurobedrag naar een rekening in andere valuta wordt overgeboekt. Gelet daarop blijft 50% van de schade voor rekening van de consument.

De schade wordt verlaagd naar USD 7.553,70, omdat gerekend moet worden met de aankoopkoers.

De beslissing

De commissie beslist dat de bank binnen vier weken een bedrag van USD 3.775,- aan de consument betaalt.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant