Uitspraak: Bank erkent zijn zorgplichtschending niet

ABN AMRO heeft vanaf 1993 de financiering van bedrijf X verzorgd. X heeft een totaalbedrag van ruim 4 ton geleend van de bank. De kredietovereenkomst wordt in 2007 omgezet in een 9-jarige Euribor-lening. Er wordt een renteswapovereenkomst gesloten om het risico omtrent rentestijging af te dekken. De overeenkomst heeft dezelfde looptijd en hoofdsom als de Euribor-lening.

X wordt in 2015 ontbonden. A is als enig bestuurder opgetreden als vereffenaar. In december dat jaar heeft de bank aan A medegedeeld dat met de liquidatie is voldaan aan de kwijtingsvoorwaarden op grond van de kredietverlening.

ABN AMRO neemt deel aan het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (“UHK”). Deze wordt in december 2016 vastgesteld. De bank heeft in december 2017 laten weten dat X geen voorschot uit hoofde van het UHK zal gaan ontvangen. X zou eerder al een financiële tegemoetkoming ontvangen van ruim 247.000 euro. Dit bedrag had X ontvangen in verband met een rentederivaat en/of financiering.

Volgens X is het UHK niet van toepassing. Daarom wil X aanspraak maken op compensatie uit hoofde van het UHK. Het zou gaan om een bedrag van bijna 30.000 euro.

Geschil

X heeft primair verzocht om compensatie. Het gaat om een bedrag van 28.593,34 euro. Subsidiair is verzocht om te bepalen dat een schadevergoeding verschuldigd is en meer subsidiair dat de bank onrechtmatig heeft gehandeld en daardoor schadeplichtig is.

Volgens X heeft de bank haar zorgplicht geschonden, op het moment dat de renteswapovereenkomst werd aangeboden, geadviseerd en gesloten. De bank zou voldoende informatie hebben gegeven over de kenmerken en risico’s van de renteswap.

Oordeel rechtbank

De rechtbank heeft de vordering van X afgewezen. X heeft volgens de rechtbank zijn betoog niet concreet genoeg gemaakt. X heeft wel de juiste criteria voor het schenden van de zorgplicht van de bank aangehaald, maar niet aangegeven hoe deze vorm hebben in dit specifieke geval. Het feit dat de ABN AMRO onderzoek heeft gedaan naar een mogelijk recht op compensatie, betekent niet dat de bank daarmee haar zorgplicht erkent te hebben geschonden. De rechtbank heeft de vordering van X afgewezen. X moet de proceskosten van de bank vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant