Uitspraak: Betaaldienstverlener mocht overeenkomst met stichting opzeggen

Eiseres is een stichting die zich ten doel stelt om moslims in Nederland te voorzien van een uitvaart volgens de islamitische voorschriften. Eiseres is voor haar financiering voornamelijk afhankelijk van donateurs, die allen woonachtig dienen te zijn in Nederland en per persoon maximaal € 9,00 per maand mogen doneren.

Gedaagde is een betaaldienstverlener die bedrijven en instellingen in staat stelt om via een pakket met verschillende betaalmethoden betalingen van consumenten te ontvangen. Gedaagde maakt gebruik van een gebruiksovereenkomst. In deze gebruiksovereenkomst is opgenomen dat iedere partij het recht geeft de overeenkomst te beëindigen.

Bij e-mail heeft gedaagde haar dienstverlening aan eiseres opgezegd. Gedaagde heeft hieraan ten grondslag gelegd dat, vanwege recente wijzigingen in wetgeving en beleid, eiseres niet meer in de portefeuille past.

Het geschil

Eiseres vordert gedaagde te veroordelen haar dienstverlening aan eiseres voort te zetten en de betaalfaciliteiten te blijven verlenen. Eiseres legt hieraan ten grondslag dat gedaagde haar zorgplicht heeft geschonden door geen rekening te houden met de belangen van eiseres. De eisen van redelijkheid en billijkheid en de zorgplicht van gedaagde brengen volgens eiseres mee dat een opzegging alleen mogelijk is op een in de gegeven omstandigheden voldoende zwaarwegende grond.

De beoordeling

De voorzieningenrechter overweegt dat het beginsel van contractsvrijheid meebrengt dat gedaagde zich in beginsel op de door partijen overeengekomen opzeggingsbevoegdheid uit de gebruiksovereenkomst kan beroepen. Anders dan eiseres bepleit rust op gedaagde niet een bijzondere zorgplicht zoals banken die hebben. De opzegging heeft niet tot gevolg dat eiseres geen toegang meer heeft tot het bancaire systeem of tot het girale betalingsverkeer. Eiseres heeft voorts ook niet aannemelijk gemaakt dat zij opgeheven zal moeten worden nu de dienstverlening wordt stopgezet. Al met al concludeert de voorzieningenrechter dat de opzegging gelet op de omstandigheden van het geval en de aard van de betrokken belangen, niet onaanvaardbaar is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

De beslissing

De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorzieningen.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van handelen van uw dienstverlener en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, de dienstverlener, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant