Uitspraak: Blokkering bankrekening blijft staan: eiser heeft verdachte omstandigheden onvoldoende verklaard

Eiser heeft een zakelijke bankrekening bij ING. Op 5 november 2020 heeft het automatisch detectiesysteem van ING op de rekening een potentieel frauduleuze handeling geconstateerd. Het ging hierbij om een bijschrijving van € 40.000,00, afkomstig van een buitenlandse rekening en met omschrijving “93500 Pantin personal purposes”. Een half uur later is € 10.000,00 opgenomen van de rekening. Vervolgens is de rekening geblokkeerd door ING.

Eiser heeft vervolgens aan ING laten weten dat de bijschrijving een terugbetaling van een geldlening betreft.

ING heeft na de blokkering van de rekening via SWIFT, het internationale berichtensysteem voor banken, aan de buitenlandse bank waarvan de bijschrijving van € 40.000,00 afkomstig was gevraagd de legitimiteit van die Transactie te bevestigen. Deze bank heeft te kennen gegeven dat sprake is van fraude. Waarop ING aan eiser heeft medegedeeld de blokkade niet op te heffen.

Het geschil

Eiser vordert ING te gebieden de dienstverlening aan eiser voort te zetten en hem te schrappen uit het extern verwijzingsregister (EVR).

Eiser stelt daartoe dat ING haar bijzondere zorgplicht heeft geschonden, danwel dat de (handhaving van) de blokkering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Eiser stelt groot belang te hebben bij deblokkering, omdat hij het saldo nodig heeft voor zijn onderneming en om zijn huurachterstand te betalen en daarmee huisuitzetting te voorkomen. Verder heeft hij nu geen toegang meer tot enige betaalrekening.

ING voert aan dat de transactie gevolgd door de opname niet overeen kwam met het gebruikelijke transactiepatroon op deze rekening en leverde een vermoeden van fraude op. De uitkomsten van het direct gestarte en nog lopende onderzoek maken handhaving van de blokkering noodzakelijk.

De beoordeling

De bijschrijving van € 40.000,00 en direct daarop volgende contante opname van € 10.000,00, hetgeen niet overeen kwam met het gebruikelijke transactiepatroon op deze rekening, vormde naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende reden, gelet op de toepasselijke voorwaarden en regelgeving, voor ING om de rekening op 5 november 2020 te blokkeren.

Ook is, op grond van de stukken en de verklaringen van partijen ter zitting, voldoende aannemelijk geworden dat ING voldoende grond heeft om de blokkade te handhaven. De voorzieningenrechter komt onder andere tot dit oordeel aan de hand van de volgende overwegingen.

Ten eerste is door eiser gegeven verklaring dat de bijschrijving van € 40.000,00 om de terugbetaling van een lening aan eiser zou gaan, is niet te rijmen met het SWIFT-bericht van de bank. Nadat eiser van dat SWIFT-bericht kennis had gekregen, zou hij de kwestie eenvoudig zelf kunnen oplossen door met naam 2 in contact te treden. Ten tweede is op 30 oktober 2020 is de limiet op de rekening naar € 50.000,00 verhoogd. Ten slotte is in de twee weken voor de Transactie is geprobeerd een rekening bij Knab bank te openen. Deze omstandigheden, alsook diverse overige signalen, brengen de voorzieningenrechter tot de conclusie dat de blokkade niet opgeheven hoeft te worden.

Voldoende is dat ING direct na de blokkering een onderzoek is gestart en dat de uitkomsten tot nu toe, gelet op de toepasselijke voorwaarden en haar wettelijke verplichtingen op grond van Wft en Wwft, voldoende reden zijn om de gelden gedurende het – nog lopende – onderzoek veilig te stellen en dus de rekening geblokkeerd te houden. Ook heeft eiser niet aannemelijk gemaakt dat dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Ook een belangenafweging leidt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet tot een ander standpunt. Bovendien heeft eiser nog toegang tot het betaalverkeer door middel van zijn bankrekening bij Bunq.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant