Uitspraak: Commissie oordeelt dat NIBC- bank onterecht bankrekening beëindigde

De commissie heeft geoordeeld dat de NIBC onterecht de spaarrekening heeft beëindigd nadat de consument een vragenlijst niet invulde.

Achtergrond van de zaak

De consument had sinds 2017 een spaarrekening bij de NIBC-bank. In maart stuurde de bank een nieuwsbrief met daarin de aankondiging van een vragenlijst over de herkomst van spaargeld en hoe de rekening gebruikt wordt. In september is de rekening van consument geblokkeerd en hij moest de vragenlijst invullen om opnieuw toegang te krijgen. De consument deed dit niet en uitte zijn bezwaar waarna de bank stelde dat de bankrekening zal worden beëindigd als hij de vragenlijst niet invult. De consument stuurde hierna alsnog de informatie over zijn vermogen, maar de bank reageerde dat als zij niet voldoende klantonderzoek kan doen, de rekening beëindigd wordt. Op 18 september wordt de rekening stopgezet en de tegoeden overgemaakt naar de tegenrekening van de consument.

Klacht en vordering van de consument van NIBC

De consument vindt dat de bank onrechtmatig handelt omdat zij de AVG overtreedt door naar meer informatie te vragen dan nodig was en omdat hij onvoldoende geïnformeerd is over de noodzaak van de vragenlijst. Verder geeft hij aan de blokkade en beëindiging onrechtmatig te vinden. De consument vordert de heropening van zijn rekening en een schadevergoeding van de misgelopen rente. De bank voert verweer.

De conclusie van de commissie

De commissie stelt dat de bank niet heeft gehandeld in strijd met de AVG. De vragenlijst was noodzakelijk voor het opstellen van een risicoprofiel zoals vereist volgens de wet. De commissie is van mening dat de bank handelde binnen haar beleidsvrijheid en niet om onnodige informatie vroeg. Verder stelt de commissie dat de communicatie duidelijk genoeg is geweest, hoewel de bank een herinnering had kunnen sturen, neemt dit niet weg dat de bank niet onzorgvuldig handelde in hun communicatie. De NIBC had een belang bij het voltooien van het klantonderzoek en had het recht de rekening te blokkeren, de bank had de consument hiervan wel op de hoogte dienen te brengen. De commissie stelt dat de rekening ten onrechte is beëindigd zonder een formele opzegverklaring. De bank moet de rekening heropenen. De bank moet de spaarrekening binnen vier weken heropenen en de misgelopen bonuskwartaalrente vergoeden.

Financieel recht advocaten

Heeft u een soortgelijk probleem? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant