Uitspraak: Consument stelt dat beleggingsplatform de cliëntovereenkomst niet mocht beëindigen

De consument houdt een beleggingsrekening aan bij DeGiro. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en woont op Curaçao. Hij is ook fiscaal inwoner van Curaçao.

Op 30 september 2020 heeft DeGiro de consument geïnformeerd dat zij voornemens is de rechtsverhouding op te zeggen per 31 december 2020. Aan deze beslissing legt zij ten grindslag dat zij de fiscale woonplaats van de consument niet langer ondersteunen.

De consument is het niet eens met de beëindiging van zijn beleggingsrekening en heeft daarover een klacht ingediend bij Kifid.

De klacht en vordering

De consument vindt het onterecht dat DeGiro de overeenkomst van beleggingsdienstverlening opzegt. Volgens hem is de opzegging in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, het beginsel van eerbiediging van verkregen rechten, het vertrouwensbeginsel, het subsidiariteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel. Verder wijst de consument erop dat hij de Nederlandse nationaliteit heeft en dus een Nederlands paspoort.

De beoordeling

De vraag die de commissie zichzelf stelt is of DeGiro gerechtigd was de cliëntovereenkomst op te zeggen.

De commissie overweegt dat de cliëntovereenkomst een duurovereenkomst van onbepaalde tijd is. Uit de voorwaarden blijkt dat beide partijen de overeenkomst mogen opzeggen. Ook DeGiro heeft dus een opzegbevoegdheid. Tenzij dat onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is, mag DeGiro deze opzegbevoegheid ook gebruiken.

DeGiro heeft aangegeven dat beleggingsdienstverlening aan cliënten die fiscaal gevestigd zijn in andere landen een groot aantal administratieve verplichtingen met zich meebrengt en dat zij daarom besloten heeft om haar dienstverlening te beperken tot fiscale inwoners van een aantal landen. Naar het oordeel van de commissie ligt er dus een duidelijke beleidskeuze ten grondslag aan de opzegging. Ook heeft DeGiro een langer opzegtermijn gehanteerd en heeft zij de door opzegging veroorzaakte transactiekosten voor haar rekening genomen.

Volgens de commissie is de opzegging van de cliëntovereenkomst dan ook niet onaanvaardbaar. De vraag of DeGiro gerechtigd was de cliëntovereenkomst op te zeggen wordt bevestigend beantwoord.

De vordering wordt afgewezen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw beleggingsadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant