Uitspraak: Geschil over beëindiging bankrelatie en CAAML-registratie

De zaak betreft een geschil tussen een consument en haar bank over de beëindiging van haar bankrelatie. De bank heeft de consument genoteerd op de CAAML-lijst en de consument wil hiervan af.

Achtergrond van de zaak

In juni 2022 stelde de ABN AMRO een aantal vragen aan de consument wat betreft haar gebruik van haar betaalrekening. In augustus 2023 volgde een telefoongesprek waarin wederom vragen werden gesteld, waarna de bank besloot de relatie te beëindigen en haar gegevens op de CAAML- lijst te zetten gedurende vijf jaar, de consument had twee weken de tijd om bezwaar in te dienen. Nadat de consument te laat de brief hierover had ontvangen is de opzegtermijn verschoven naar 29 december 2023. De consument opende met spoed een nieuwe betaalrekening bij een andere bank.

De klacht en de vordering

De consument klaagt over de beëindiging van de bankrelatie en de opname van haar gegevens op de CAAML-lijst. Ze stelt dat ze geen onrechtmatige handelingen heeft verricht. Ze geeft aan dat har vriend die Nederland niet meer in mag geld ontving via giften via haar rekening. De consument vordert verwijdering van haar gegevens uit de CAAML-lijst. Verder geeft de consument aan te weinig tijd gehad te hebben om bezwaar te maken en dat 14 dagen als bezwaartermijn te kort is en dat de bank dit met opzet heeft gedaan. De bank gaat in verweer.

Uitslag van de commissie

De bank heeft de relatie beëindigd omdat zij hun onderzoek niet positief konden afronden. De consument leverde onvoldoende documentatie over de ontvangen bedragen. De bank had al eerder aangegeven dat de rekening niet door derden mocht worden gebruikt. Volgens de commissie is de registratie gerechtvaardigd, de gevolgen zijn beperkt aangezien zij bij een andere bank een nieuwe rekening kan openen. Ondanks de te laat ontvangen brief is het bezwaar toch in behandeling genomen, maar de commissie adviseert de bank om belangrijke brieven met korte bezwaartermijn niet alleen per post te versturen om dit te voorkomen. De vordering van de consument wordt afgewezen.

Financieel recht advocaten

Heeft u vragen wat betreft een probleem met uw bank? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant