De strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering, ook wel bekend als Wwft, is een belangrijke stap naar een schone financiële sector. Door de banken verplicht te stellen om verschillende maatregelen te nemen, zoals het aanleveren van informatie en het monitoren van transacties, wordt de financiële sector beter beschermd tegen criminaliteit. Hoewel deze maatregelen belangrijk zijn voor de bescherming van de financiële sector, kunnen klanten van de bank problemen ervaren met het cliëntenonderzoek dat hierbij van toepassing is.

Kan een bank op uw rekening kijken?

Banken mogen op je rekening kijken en mogen de transacties beoordelen en controleren om te kijken of de transacties verdacht zijn. Als deze verdacht zijn, moeten de banken melding maken bij de Nederlandsche Bank.

De banken kunnen het recht hebben om bepaalde overschrijvingen te blokkeren als ze verdacht lijken. Dit kan het geval zijn als sprake is van een overschrijving naar ene land met een hoog risico, of als het een bedrag van € 10.000,- of meer betreft.

Welke informatie kan de bank opvragen?

Banken mogen informatie opvragen die nodig is om risico’s in kaart te brengen. Zo mogen ze informatie opvragen over je identiteit, zoals je naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer. Ook kunnen ze informatie vragen over je inkomen, vermogen, werkgever, zakenpartners en eventuele andere financiële verplichtingen.

Banken mogen vragen naar de herkomst van je geld. Als je bijvoorbeeld een bedrag van €10.000 of meer stort, moet je aan de bank kunnen uitleggen waar het geld vandaan komt.

Welke transacties moet de bank melden?

Welke transacties moet de bank melden? Volgens de Wwft moeten banken een melding maken bij de Nederlandse autoriteiten als er verdachte transacties plaatsvinden. Deze verdachte transacties zijn transacties die afwijken van de gebruikelijke transacties van de klant, of als er sprake is van een bedrag van €10.000 of meer. De banken moeten deze transacties melden bij de Nederlandsche Bank, de toezichthouder op het gebied van financiële transacties.

Wat zijn verdachte (financiële) transacties bank?

Verdachte transacties zijn transacties die afwijken van de gebruikelijke transacties van de klant, of als er sprake is van een bedrag van €10.000 of meer. Als de bank verdachte transacties signaleert, moet deze melding maken bij de Nederlandsche Bank.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant