Uitspraak: Hoge Raad besluit dat eHerkenning toelaatbaar is.

De Hoge Raad heeft vrijdag bepaald dat er een wettelijke grondslag bestaat voor de verplichting om met eHerkenning aangifte loonheffingen te doen en dat kosten die hiermee gepaard gaan, toelaatbaar zijn.

Verplichtingen

Deze verplichting is ingesteld vanwege de privacygevoelige persoonsgegevens die de aangifte bevat. De Staatssecretaris van Financiën heeft daarom een beveiligingsniveau voorgeschreven waaraan alleen eHerkenning voldoet.

De Procureur-Generaal diende in een rechtszaak van een belastingbetaler een vordering tot cassatie in het belang der wet in omdat het naar zijn mening in het algemeen belang is dat de Hoge Raad zich uitspreekt over de wettelijke grondslag van eHerkenning voor het doen van aangiften. De Hoge Raad beantwoordde twee vragen: of er een wettelijke grondslag voor de verplichting bestaat en of het toelaatbaar is dat aangifte plichtige kosten moeten maken om aan deze verplichting te voldoen.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad gaf aan dat er een wettelijke grondslag bestaat voor de verplichting en dat kosten die hiermee gepaard gaan, toelaatbaar zijn. Echter, de kosten mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met de desbetreffende regeling te dienen doelen. De Staatssecretaris heeft duidelijk gemaakt dat het doel is om de privacygevoelige informatie die de aangifte bevat, afdoende te beveiligen. Om dit te bereiken is er gekozen voor eHerkenning, aangezien dit het enige beschikbare middel is dat voldoet aan het vereiste beveiligingsniveau.

Evenredigheid

Het is toegestaan dat belastingplichtigen of inhoudingsplichtigen kosten moeten maken om aan de verplichting te voldoen, maar behoeven op evenredigheid. De rechter kan dus toetsen of de wetgever bij de afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot deze regeling heeft kunnen komen. De Hoge Raad heeft bevestigd dat de kosten van eHerkenning voor organisaties die een loonadministratie moeten voeren niet onevenredig zijn in verhouding tot de gerechtvaardigde doelen die de Staatssecretaris met de regeling heeft nagestreefd. Daarom is het toegestaan dat aangifte plichtige kosten moeten maken om te voldoen aan de verplichting om met eHerkenning aangifte te doen.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant