Uitspraak: Interbank betwist aanspraak op compensatieregeling van consumenten

De consumenten hebben in 2005 een doorlopend krediet afgesloten bij Interbank. In 2017 werden de consumenten toegelaten tot het wettelijke schuldsaneringstraject, dat in 2020 ten einde is gekomen met toekenning van een schone lei. Als gevolg hiervan heeft Interbank de resterende vordering van 36.130 euro afgeboekt. Deze was door het verlenen van een schone lei aan consumenten namelijk niet meer invorderbaar.

In navolging van een uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid is door Interbank voor verschillende klanten een compensatieregeling in het leven geroepen. Deze klanten hadden te veel rente voor hun doorlopend krediet betaald. De consumenten hebben zich aangemeld voor deze compensatieregeling, waarna op de website zichtbaar was dat zij aanspraak hadden op een rentevergoeding van 14.566 euro.

De consumenten hebben vervolgens verzocht om toekenning van de rentevergoeding door Interbank. De bank heeft dit geweigerd in verband met de eerdere afboeking die zij heeft gedaan van het openstaande bedrag.

De klacht en vordering

De consumenten zijn het niet eens met de stelling van de Interbank dat zij geen aanspraak kunnen maken op de compensatie. Volgens de consumenten is het op grond van de Faillissementswet niet toegestaan het compensatiebedrag te verrekenen met het schuldsaneringstraject.

Het verweer

Interbank heeft gewezen op de toelichting bij de compensatieregeling, waarin het volgende is vermeld: ‘‘En als er eerder een kwijting of een afschrijving is geweest, dan worden die afgetrokken van het door u te ontvangen bedrag.’’

Verder heeft zij aangegeven dat er geen sprake is van een afdwingbare vordering aan de zijde van de consumenten omdat de compensatieregeling een vaststellingsovereenkomst betreft en tussen partijen is geen vaststellingsovereenkomst gesloten. Voor zover wel sprake zou zijn van een afdwingbare vordering heeft Interbank recht op verrekening van de vergoeding met het door haar afgeboekte bedrag.

De beoordeling

De commissie stelt voorop dat Interbank slordig is geweest door consumenten te wijzen op de regeling.

De commissie overweegt verder dat de compensatieregeling van Interbank ‘slechts’ een middel is om tot een vaststellingsovereenkomst te komen met haar klanten die aanspraak kunnen maken op een rentevergoeding. Interbank heeft gewezen op de voorwaarden waaronder zij een dergelijke regeling overeenkomt en daarbij geldt dat eerdere afboekingen, zoals in het onderhavige geval, in mindering worden gebracht op de vergoeding. De consumenten hebben op basis van de informatie op de website redelijkerwijs niet tot het oordeel kunnen komen dat ze in aanmerking zouden komen voor een schadevergoeding, aldus de commissie.

Tot slot concludeert de commissie dat geen sprake is van een afdwingbare vordering aan de zijde van de consumenten. Dit komt omdat de som van de openstaande schuld veel hoger was dan de eventuele aanspraak van de consumenten op een rentevergoeding.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant