Uitspraak: Bank maakt geen misbruik van bevoegdheden

In 2008 zijn consumenten met de bank een hypothecaire geldlening aangegaan. Op die lening zijn de Algemene Bankvoorwaarden en de Algemene voorwaarden voor particuliere geldleningen 2005 op van toepassing. De vervaldag van de verschuldigde rente is vastgesteld op de laatste dag van elke maand. De maandelijkse betaling vindt plaats via een automatische incasso.

Echter, in september ontstaat een betalingsachterstand, welke medio september wordt betaald. In maart 2018 ontstaat wederom een betalingsachterstand, welke in april 2018 wordt voldaan.

Uit het betalingsoverzicht blijkt dat de verschuldigde maandtermijn niet op de overeengekomen vervaldag wordt betaald, maar vaak halverwege de daarop volgende maand.

De bank heeft verschillende aanmaningsbrieven naar de consumenten gestuurd. Daarin wordt benadrukt wat de gevolgen zijn bij het niet betalen van de maandelijkse termijnen. Ook wordt in de brief vermeld indien een achterstand van meer 3 maanden is ontstaan er een melding bij het BKR wordt gedaan. De automatische incasso voor de verschuldigde maandtermijnen is in september 2018 stopgezet.

De bank heeft in oktober 2018 de consumenten over de maatregelen geïnformeerd en willen de woning taxeren. Consumenten hebben bezwaar gemaakt en gesteld dat zij geen extra betalingen kunnen doen in verband met de financiële situatie.

In november van dat jaar hebben consumenten naast de maandtermijn ook een bedrag betaald om de achterstand in te lopen. In februari 2020 hebben de consumenten de achterstand aan de bank betaald en een doorlopende SEPA-machtiging verstrekt. De bank heeft laten weten dat het dossier op afdeling bijzonder beheer is gesloten.

Consumenten stellen dat de bank misbruik van haar bevoegdheden heeft gemaakt en daardoor in strijd met haar zorgplicht heeft gehandeld. De maatregelen die zijn genomen zouden niet in verhouding staan met de één maand aan achterstand. Daarnaast zijn consumenten van mening dat er geen aanleiding was om een melding bij de BKR te maken, omdat maandelijks op de achterstand werd afgelost.

De commissie is van mening dat geen sprake is van misbruik van bevoegdheden door de bank. Er is geen schending van de zorgplicht. De bank is bevoegd om de geldlening onmiddellijk op te eisen wanneer door consumenten tekort wordt geschoten. Het herhaaldelijk sturen van aanmaningsbrieven kan niet worden gekwalificeerd als pesterij. Consumenten hebben nooit inzicht gegeven in de financiële positie. Het was voor de bank niet duidelijk of de achterstand binnen een reële periode zou worden ingelopen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant