Uitspraak: Notaris geschorst wegens onvoldoende uitvoering klantenonderzoek

Een notaris is vier weken geschorst wegens medewerking aan acht dubieuze aandelenoverdrachten. Volgens het BFT had de notaris een verscherpt klantenonderzoek moeten uitvoeren.

Geen verscherpt klantenonderzoek

Eind november 2016 begon het Bureau Financieel Toezicht (BFT) met een onderzoek naar de notaris, nadat enkele klanten van de praktijk tekenen vertoonden van betrokkenheid bij georganiseerde fraude. Toezichthouders onderzochten in hoeverre notarissen aan hun zorgplicht, informatieplicht en weigeringsplicht voldeden en meldden afwijkende transacties in het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Volgens de Kamer voor het Notariaat Den Haag in een uitspraak van 22 mei, had de notaris bij acht aandelenoverdrachten geen verscherpt klantenonderzoek uitgevoerd, terwijl dit onder de omstandigheden wel had gemoeten. Volgens het onderzoek sprak de notaris niet met deze cliënten en waren de koopsommen van de aandelen zeer laag. Soms maar € 1,- voor een aandelenpakket. De reden van dit tarief werd door de cliënten onvoldoende onderbouwd. Ook spraken de buitenlandse kopers geen Nederlands.

Schandpaal genageld

De Notaris voelde zich naar eigen zeggen ‘aan de schandpaal genageld’. Hij probeerde zich op verschillende manieren te verweren tegen de Kamer in het Notariaat. Volgens hem was het niet zijn taak om een koopprijs te beoordelen of waarderen. Ook zou hij zijn cliënten meermaals hebben gewaarschuwd om vooral geen faillissementfraude te plegen. Het opmerkelijke was dat hij de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme (Wwft) een ‘bizarre wetgeving’ noemde vanwege de vele open normen, die volgens hem niet van toepassing waren op de aktes die hij passeerde.

In strijd met de eer

De Kamer voor het Notariaat nam een heel ander standpunt in; ‘Bij geen van de dossiers heeft de notaris vastgesteld welke redenen bestonden voor de aandelentransactie, terwijl ook de onderbouwing voor de hoogten van de gehanteerde koopprijzen niet is onderzocht, noch zijn aangetekend in het dossier. In alle besproken dossiers ging het om cliënten met een buitenlandse connectie. De notaris had derhalve uitgebreider klantenonderzoekonderzoek moeten verrichten, (…) en zo nodig daarna zijn diensten weigeren.’

De tuchtrechter oordeelde dat de handelswijze van de notaris in strijd was met de eer en het aanzien van het notarisambt. Volgens de Kamer had de notaris de ondernemers rechterlijke tak van zijn kantoor niet onder controle en was een schorsing van 4 weken voldoende, evenals een kostenveroordeling van € 3.500,-.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant