Uitspraak: Onterechte blokkade bankrekening van de consument is niet aan bank te wijten

De consument houdt een bankrekening bij SNS bank. Op enig moment werd op die rekening een bedrag € 500,- overgemaakt door de woningbouwvereniging.

Na die overboeking werd de rekening van de consument geblokkeerd. SNS Bank is daartoe overgegaan omdat zij een bericht van een bewindvoerderskantoor had ontvangen met de mededeling dat de consument onder bewind zou staan. SNS Bank heeft de rekening geblokkeerd in afwachting van nadere stukken van dit kantoor.

De bank heeft de consument vervolgens naar het bewindvoerderskantoor verwezen. Nadat een medewerker van het bewindvoerderskantoor contact met SNS Bank opnam is de blokkade van de spaarrekening opgeheven.

SNS Bank heeft in de interne klachtprocedure een bedrag van € 50,- aangeboden voor het ervaren ongemak. De consument heeft dat aanbod niet geaccepteerd en zijn klacht aan Kifid voorgelegd.

De klacht en vordering

De consument vindt dat SNS Bank een grove fout heeft begaan door het beheer van de rekening aan een onbevoegde derde te geven en de consument vervolgens zelf het probleem te laten oplossen. Hij heeft gesteld dat zijn persoonsgegevens zijn gestolen. In eerste instantie heeft hij van SNS Bank € 500,- gevorderd, dat hij heeft moeten terugbetalen aan de woningbouwvereniging. Bij repliek heeft de consument zijn vordering verhoogd en gesteld op € 12.000,-.

De beoordeling

Waarschijnlijk had de blokkade niet plaatsgevonden wanneer SNS Bank onderzoek had verricht naar de juistheid van het eerste verzoek dat zij van het bewindvoerderskantoor ontving, of wanneer zij had gewacht met de blokkade tot de ontvangst van de stukken die door dat kantoor aan SNS Bank zouden worden opgestuurd. Naar het oordeel van de commissie valt SNS Bank echter niet te verwijten dat zij hiertoe is overgegaan na een verzoek van een bewindvoerder. Zij mag, naar het oordeel van de commissie, in beginsel uitgaan van de juistheid van mededelingen van een bewindvoerderskantoor.

Het is dan ook dit kantoor dat eventueel verwijtbaar jegens de consument gehandeld heeft, door ten onrechte zijn rekeningnummer met SNS Bank te delen.

De beslissing

De commissie wijst de vordering af.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant