Uitspraak: Onvoldoende uitleg over contante stortingen zorgt voor beëindiging bankrelatie

De Rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat de bankrelatie van een holding die adviesdiensten verleent aan twee vennootschappen die coffeeshops exploiteren, beëindigd moet worden. De bank hoeft ook geen nieuwe bankrelatie aan te gaan.

Aanleiding

De holding had onvoldoende kunnen verklaren waarom er hoge contante stortingen in coupures van 500 euro werden gedaan. Deze hoge stortingen zijn van belang voor de verplichting van de bank om zich te houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In een bepaald jaar zijn er in totaal 797 coupures van € 500 gestort zonder een duidelijke herkomst. De rechtbank heeft ook geconstateerd dat de holding een zeer hoge managementvergoeding ontvangt, zonder dat voldoende duidelijk is geworden welke tegenprestatie daar tegenover staat. De bank is ook niet verplicht om een nieuwe bankrelatie aan te gaan omdat de vennootschap beschikt over een zakelijke rekening bij een andere bank.

Contante stortingen

Contant geld is een van de meest gebruikte vormen van betaling, maar het is ook een van de meest vatbare vorm voor criminele doeleinden. Contant geld is gewoonlijk anoniem, wat betekent dat er geen spoor is van wie het heeft gebruikt of waar het vandaan kwam. Daarom zijn er zorgvuldige maatregelen genomen door overheden en financiële instellingen om te voorkomen dat criminelen cash geld gebruiken om hun activiteiten te financieren, zoals witwassen en terrorismefinanciering.

Daarom is het belangrijk dat banken voldoende Customer Due Diligence uitvoeren als ze te maken krijgen met contante stortingen. In dit geval constateerde de rechtbank dat de bankrelatie met de holding niet voldeed aan de nodige eisen om te voorkomen dat witwassen en terrorismefinanciering plaatsvindt. Daarom heeft de rechtbank bepaald dat de bank de bankrelatie met de holding moest beëindigen, zonder dat er een nieuwe bankrelatie aangegaan hoefde te worden.

Maatregelen die banken nemen om contant geld te weren

Om te voorkomen dat witwassen en terrorismefinanciering plaatsvinden, nemen banken verschillende maatregelen om te voorkomen dat contant geld wordt gebruikt. Allereerst voeren banken verscherpt cliëntenonderzoek uit om te kunnen beoordelen of er een vermoeden bestaat dat er criminele activiteiten plaatsvinden. In sommige gevallen nemen banken ook maatregelen om de toegang tot contante stortingen te beperken. Zo kunnen banken een limiet per klant instellen voor contante stortingen, of een limiet instellen voor de totale waarde van contante stortingen.

In het geval van de holding heeft de rechtbank geen verdere maatregelen genomen om de toegang tot contante stortingen te beperken. In plaats daarvan heeft de rechtbank bepaald dat de bankrelatie met de holding beëindigd moet worden. Hiermee heeft de rechtbank een krachtig signaal afgegeven dat banken verplicht zijn om de nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat er criminele activiteiten worden gefinancierd.

Lees de gehele uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant