Uitspraak: Rabobank blokkeert onterecht rekening van vleeshandelaar

Maandag oordeelde de rechter dat Rabobank ten onrechte rekeningen had geblokkeerd van een vleeshandelaar die mogelijk de Amerikaanse sanctiewetten had omzeild.

Ondermaats onderzoek

Volgens de voorzieningenrechter is het onderzoek dat de bank deed naar vleeshandelaar Meat Plus ondermaats en is het daarom niet redelijk dat de handelaar wordt weggestuurd, terwijl de bank daarvoor de handel jarenlang faciliteerde. Ook schrijft de rechter dat de vleeshandelaar geen tweede kans heeft gekregen om zaken te verbeteren.

Meat Plus heeft op 10 juni en 6 en 7 juli aanvullende informatie verstrekt in de vorm van een concept-businessplan, een concept-compliance beleidsplan en nadere informatie over concrete klanten. Op deze documenten is door de Rabobank niet meer gereageerd afgezien van het pleidooi bij de mondelinge behandeling van de zaak op 14 juli.

Rekening blokkade

Vleeshandelaar José Lago Conrado raakte in de problemen na een artikel in NRC in november 2021. De krant onthulde hoe een netwerk van Brabantse vleeshandelaren jarenlang voor tientallen miljoenen dollars vlees leverde aan een voedsel kartel in de Democratische Republiek Congo. Dat kartel werd geleid door de Libanees-Belgische zakenman Kassim Tajideen en zijn familie. Zij zijn in 2009 op een sanctielijst beland op verdenking van het financieren van Hezbollah. De publicatie van het stuk was voor de Rabobank reden om de rekening van Conrado te blokkeren.

In de uitspraak zegt de rechter dat de Rabobank niet uitgezocht hoe Meat Plus bij het kartel betrokken was. De betrokkenheid is door de bank uitsluitend gebaseerd op het NRC-artikel. Daarin worden geen verdere details gegeven. Terwijl Rabobank die details ook niet verschafte op basis van haar eigen onderzoek Ook was de bank op de hoogte van de handel die Conrado deed. De bank had in 2012 nog om opheldering gevraagd aan Meat Plus over een transactie ter waarde van $1 miljoen aan een Amerikaanse leverancier voor kip naar een Afrikaans land. Er zou mogelijk sprake zou zijn van handel met een entiteit die voorkomt op de Amerikaanse sanctielijst. Nadat de gevraagde gegevens werden overhandigd heeft de bank de deal alsnog goedgekeurd.

Opvallend is dat Conrado van de bank een rectificatie bij het NRC moest regelen om weer toegang te krijgen tot de rekening. ”Het ligt op de weg van de Rabobank zelf om op te komen tegen uitlatingen in het artikel omtrent haar eigen rol”, schrijft de rechter in het vonnis.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant