Uitspraak: Rabobank moet opzegging van bankrelatie opschorten

Twee broers exploiteren sinds 2016 een groothandel (TGA). In het verleden deden de broers ook aan autohandel. Rabobank wil graag van kleine autohandelaren af, omdat zij van mening is dat bij dergelijke ondernemingen het risico op witwassen groot is.

Bij brief van 30 november 2020 heeft Rabobank de bancaire relaties met TGA per 1 april 2021 opgezegd. In deze brief is vermeld dat sprake is van een vertrouwensbreuk, omdat TGA de kredietfaciliteit volgens Rabobank oneigenlijk gebruikt, namelijk voor de autohandel, wat een hoger Wwft risico zou meebrengen.

De beoordeling

TGA vordert Rabobank te veroordelen om onverwijld aan TGA mee te delen dat de opzegging van de bankrelatie wordt opgeschort en de overeengekomen bankdiensten op de voorheen gebruikelijke wijze worden voortgezet.

Autohandel

Rabobank heeft nooit aan TGA aangegeven dat de autohandel voor haar voor het aangaan of voortzetten van de (krediet)relatie van essentieel belang was, laat staan dat zij heeft meegedeeld dat de autohandel wat haar betreft ‘verboden gebied’ was.

Aanvullende vragen of schriftelijke uitleg dat deelnemen aan de autohandel voor Rabo een groot probleem was, bleven uit. Voor de accountant en TGA kwam de opzegging van 30 november 2020 dan ook als een verrassing. Daarom kon volgens de voorzieningenrecht ook niet worden verwacht van TGA dat zij zich bij het verstrekken van de informatie actiever had moeten opstellen.

Contante betalingen

Rabo heeft verder aangevoerd dat de toename en de omvang van de contante betalingen, mede vanwege het gebruik van coupures van € 200 en € 500 die vooral in criminele kringen geliefd zijn, een verhoogd risico met zich brengen. Rabo is echter niet met TGA in gesprek gegaan, maar heeft, zonder wederhoor toe te passen, zonder meer geoordeeld dat, naast en in het licht van de autohandel, de cash betalingen voor haar problematisch waren. In de gegeven omstandigheden was dat echter niet gerechtvaardigd, te minder nu Rabo geen enkel concreet voorbeeld heeft genoemd van een of meer specifieke betaling(en) waarvan de herkomst onduidelijk zou zijn, aldus de voorzieningenrechter.

Klantonderzoek

Ook de stelling van Rabo dat zij niet heeft kunnen voldoen aan haar verplichtingen ten aanzien van klantonderzoek, omdat TGA haar op het verkeerde been zou hebben gezet door een te laag risicoprofiel voor te spiegelen, waardoor Rabo verplicht zou zijn de bankrelatie op te zeggen, snijdt geen hout. TGA heeft verklaard aan een klantonderzoek mee te willen werken. Rabobank heeft dus de mogelijkheid een klantonderzoek te starten. Het stellen van de eis dat de accountant zonder enig voorbehoud volledig zijn hand in het vuur steekt voor TGA – een voorwaarde van Rabo om de opzegging van de relatie te heroverwegen – is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet reëel.

De beslissing

Het voorgaande brengt mee dat de vordering van TGA, waarbij zij een spoedeisend belang heeft, toewijsbaar is, met dien verstande dat Rabo – op basis van de nu bekende feiten en omstandigheden – de opzegging moet opschorten totdat in eerste aanleg in de bodemprocedure zal zijn beslist.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant