Uitspraak: Bank moet bewijzen dat zij de zorgplicht niet heeft geschonden

Een stel heeft bij de Rabobank een OpMaat Hypotheek afgesloten om een woning en een boerderij aan te schaffen. De man had een eigen onderneming als advocaat. De bank heeft voorafgaand verzocht om jaarcijfers en aanvullende inlichtingen. Uit de jaarcijfers bleek dat sprake was van grote schommelingen in de cijfers. De man heeft verklaard dat de grootste schommeling door hem bewust is gecreëerd. De bank heeft op basis van de informatie en verklaringen een OpMaat Hypotheek met het stel gesloten.

Op enig moment ontstaan betalingsachterstanden. Ten aanzien van de achterstanden heeft de bank het stel het advies gegeven om een andere hypotheekvorm te kiezen. Het stel heeft niets met het advies gedaan. Er wordt overgegaan tot executie van de boerderij. Er blijft een forse restschuld over van ongeveer 340.000 euro. De bank heeft een deel van de restschuld bij het stel gevorderd.

Het stel stelt zich op het standpunt dat de bank op basis van de jaarcijfers een lagere hypotheek had moeten verstrekken. Daarom zou de bank aansprakelijk zijn en zou daarom een schadevergoeding moeten betalen.

Kantonrechter

De kantonrechter is het eens met hetgeen de bank heeft aangevoerd en wijst de vordering van de bank toe. De vorderingen van het stel worden afgewezen.

Hof

In hoger beroep stelt de bank zich op het standpunt dat het stel over dient te gaan op betaling van de gehele restschuld. Het stelt voert wederom aan dat de bank een schadevergoeding moet betalen en dat de hoogte van de schadevergoeding bij de staat moet worden opgemaakt.

Beoordeling

Het hof acht het voldoende duidelijk dat onderzoek is gedaan naar de inkomenspositie van het stel en dat aanvullende vragen zijn gesteld. Het stel heeft niet kunnen aantonen dat de bank in zijn geheel geen offerte had mogen aanbieden op basis van de inkomensgegevens. Daarnaast is een kapitaalverzekering een beleggingsverzekering met een vaste premie en een onzekere opbrengst. Een dergelijke verzekering kan niet als een eenvoudig financieel product worden gekwalificeerd.

De bank heeft advies gegeven over het op enig moment kiezen voor een andere hypotheekvorm. Hiermee staat niet vast dat het ook ging om een deugdelijk product dat werd geadviseerd. De bank heeft erkend dat de premieopbouw niet helder was gecommuniceerd en dat daarvoor een compensatie is geweest.

De bank moet meer uitleg geven over de afkoopwaarde van kapitaalverzekering die in de hypotheek is opgenomen. De bank moet nadere toelichting verschaffen en ook aandacht besteden aan de gevolgen van gebreken aan de OpMaat verzekeringen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant