Uitspraak: Rechtbank gebiedt ING haar dienstverlening te blijven verlenen

Maprima is een trustkantoor. Zij treedt op als statutair bestuurder van vennootschappen en/of verleent domicilie. Sinds 2004 heeft het trustkantoor een zakelijke bankrekening. Per 1 juni 2020 heeft ING de rekening opgezegd. Zij legt aan deze opzegging een beleidsverandering ten grondslag. De bank heeft namelijk het besluit genomen om de dienstverlening aan trustdoelvennootschappen waarmee geen brede klantrelatie bestaat te beëindigen.

Het geschil

Maprima vordert de rechtbank voor recht te verklaren dat ING onrechtmatig handelt door de bankrekening op te zeggen en daar aan te blijven vasthouden.

De beoordeling

ING heeft naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende individuele feiten of omstandigheden genoemd op basis waarvan van ING niet gevergd kan worden de bankrekening voort te zetten. Het enkel wijzen op het verhoogde risico ten aanzien van trustdoelvennootschappen en de hogere operationele, juridische en reputationele risico’s is volgens de rechtbank onvoldoende.

De rechtbank overweegt voorts dat ING heeft niet betwist dat zij zelden vragen stelt aan Maprima en dat de bankrekening alleen gebruikt wordt door Maprima voor gebruikelijke betalingen die zien op de volledig legale bedrijfsuitoefening door Maprima zelf, niet haar doelvennootschappen. Dat er extra tijd en kosten aan Maprima worden besteed, is volgens de rechtbank dan ook onvoldoende onderbouwd.

Dan komt de rechtbank toe aan de belangenafweging. De rechtbank is van oordeel dat bij de huidige stand van zaken het belang van Maprima bij voortzetting van de bankrelatie zwaarder dient te wegen dan het belang van ING bij beëindiging daarvan. Beëindiging van de relatie zal er immers toe leiden dat de kans groot is dat Maprima haar onderneming niet meer kan voortzetten, terwijl er geen concrete aanwijzingen bestaan dat juist Maprima een integriteitsrisico vormt voor ING en/of dat ING daardoor voor onevenredig hoge kosten wordt geplaatst.

De beslissing

De rechtbank gebiedt ING haar dienstverlening aan Maprima te blijven verlenen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant