Uitspraak: Rechtbank gebiedt voortzetting bankrelatie ondanks beëindiging vanwege tabaksindustrie en softdrugs

Een recente uitspraak van de rechtbank in Amsterdam heeft geleid tot het gebod van voortzetting van een bankrelatie tussen een onderneming en de bank, ondanks het feit dat de bank de relatie had beëindigd vanwege de activiteiten van de onderneming in de tabaksindustrie en softdrugs. De rechtbank oordeelde dat de bank onvoldoende rekening had gehouden met de belangen van de onderneming en haar zorgplicht had geschonden.

De zaak

De eiseres in deze zaak exploiteert twee winkels waar onder andere e-sigaretten en truffels worden verkocht. Daarnaast presenteert de onderneming zich op haar eigen website als toonaangevend op het gebied van cannabiszaden. De eiseres bankiert bij Knab, maar Knab beëindigt later de bankrelatie omdat zij geen bankrelaties meer aangaat met bedrijven in de tabaksindustrie. Eiseres heeft bezwaar gemaakt tegen deze beëindiging, maar Knab heeft dit niet gehonoreerd.

Het geschil

Het geschil draait om de vraag of Knab gerechtigd was om de bankrelatie te beëindigen. Eiseres betoogt dat zij geen tabakszaak of smartshop exploiteert, maar een modewinkel, en dat Knab haar zorgplicht heeft geschonden door onvoldoende rekening te houden met haar belangen. Knab betwist dit en stelt dat eiseres niet eerlijk is geweest over haar bedrijfsactiviteiten bij het aanvragen van de bankrekening.

Beoordeling van de rechtbank

De rechtbank overweegt dat banken in beginsel contractsvrijheid hebben en niet verplicht kunnen worden tot het aangaan van een bankrelatie. Dit is mede vanwege toezichtrechtelijke en integriteitsrisico’s die gepaard kunnen gaan met bepaalde bedrijfsactiviteiten. Echter, vanwege de zorgplicht van de bank is dit recht niet onbegrensd, aangezien een bankrekening essentieel is voor deelname aan het maatschappelijk verkeer.

In dit geval oordeelt de rechtbank dat eiseres redelijkerwijs niet had hoeven te begrijpen dat zij niet voldeed aan de acceptatievoorwaarden van Knab. Eiseres verkoopt immers e-sigaretten, die geen tabak bevatten, en hadden niet hoeven te begrijpen dat cannabis zaden onder de categorie softdrugs vallen. De rechtbank merkt ook op dat Knab haar opzegging heeft gebaseerd op de algemene tabak- en drugs sector, en niet specifiek op dit individuele geval.

Eindoordeel

De rechtbank oordeelt dat de vordering van eiseres wordt toegewezen en gebiedt Knab om de bankrelatie voort te zetten. De rechtbank concludeert dat Knab haar zorgplicht heeft geschonden door onvoldoende rekening te houden met de belangen van eiseres. Hoewel banken contractsvrijheid hebben, moeten zij ook rekening houden met de essentiële rol van een bankrekening in het maatschappelijk verkeer.

Wat kunt u doen in een vergelijkbare situatie?

De recente uitspraak van de rechtbank in Amsterdam benadrukt het belang van een zorgvuldige belangenafweging door banken bij het beëindigen van bankrelaties. In dit geval heeft de rechtbank geoordeeld dat Knab haar zorgplicht heeft geschonden door onvoldoende rekening te houden met de belangen van de onderneming. Dit biedt hoop voor andere bedrijven die geconfronteerd worden met een vergelijkbare situatie.

Als u zich in een soortgelijke situatie bevindt, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen om uw rechten te beschermen en te beoordelen of er mogelijkheden zijn om uw bankrelatie voort te zetten. Onze gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek en laat ons u bijstaan in uw juridische proces.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant