Uitspraak: Schadeloosstelling bij overkreditering door de Volksbank

Een recente gerechtelijke uitspraak heeft belangrijke implicaties voor situaties waarin financiële instellingen te veel financiering verstrekken. De zaak draait om De Volksbank, die X en haar voormalige echtgenoot Y hypothecaire leningen en persoonlijke leningen heeft verstrekt. Het hof heeft geoordeeld dat De Volksbank haar zorgplicht heeft geschonden en heeft bepaald welke schadeposten vergoed moeten worden en in welke mate. Laten we de kernpunten van deze zaak nader bekijken.

Overkreditering en aansprakelijkheid

In deze zaak draait het allemaal om overkreditering, waarbij financiële instellingen meer financiering verstrekken dan verantwoord is. De Volksbank heeft in dit geval niet alleen hypothecaire leningen, maar ook persoonlijke leningen aan X en Y verstrekt. Het hof heeft beslist dat de persoonlijke leningen ook moeten worden meegerekend bij het bepalen van de verstrekte financiering. Dit is van belang omdat overkreditering niet beperkt is tot alleen hypothecaire financieringen. Het hof oordeelde dat De Volksbank haar verantwoordelijkheid had moeten nemen en had moeten uitleggen waarom de persoonlijke leningen verantwoord waren. Omdat dit niet is gebeurd, worden de persoonlijke leningen nu als onderdeel van de financiering beschouwd.

Restschuld en causaal verband

Een ander belangrijk aspect van deze zaak is de restschuld. De rechtbank heeft vastgesteld dat er een causaal verband bestaat tussen de schending van de zorgplicht door De Volksbank en de ontstane schade. Het hof heeft het standpunt van De Volksbank verworpen dat de verkoop van het huis een onafhankelijke beslissing was van X en Y als gevolg van hun echtscheiding. Het hof heeft geoordeeld dat als De Volksbank de zorgplicht was nagekomen, X en Y een passende financiering zouden hebben gekozen, waardoor de restschuld lager zou zijn geweest.

Schadevergoeding en terugbetaling

De uitspraak heeft geleid tot het toekennen van schadevergoeding aan X. Een rapport toonde aan dat bij een passende financiering de restschuld aanzienlijk lager zou zijn geweest. Hierdoor wordt het verschil tussen de werkelijke restschuld en de restschuld bij een passende financiering toegewezen als vergoeding. Bovendien heeft het hof beslist dat de te veel betaalde rente moet worden terugbetaald aan X. Dit omvat ook de rente van de persoonlijke leningen, ondanks het eerdere verweer van De Volksbank.

Conclusie en hulp van onze advocaten

Deze gerechtelijke uitspraak benadrukt het belang van zorgvuldige kredietverstrekking door financiële instellingen. Als u zich in een vergelijkbare situatie bevindt, waarbij u denkt dat u te maken heeft gehad met overkreditering en schade als gevolg daarvan, kan het verstandig zijn om juridisch advies in te winnen. Onze ervaren advocaten bij Financieel Recht Advocaten staan klaar om u te helpen bij het begrijpen van uw rechten en het nastreven van een rechtvaardige schadevergoeding.

Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaten bij Financieel Recht Advocaten voor deskundig advies en bijstand in uw zaak. Samen kunnen we uw situatie beoordelen en uw rechten beschermen.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant