Uitspraak: Verklaring over herkomst vermogen niet invullen kan zorgen voor beëindiging bankrelatie

In het kader van een witwasonderzoek heeft broker DeGiro haar klant gevraagd een online formulier ‘Verklaring van herkomst vermogen’ in te vullen. Volgens DeGiro werd dit niet op tijd gedaan en werd daarom het account geblokkeerd. De man klaagt hierover bij Kifid, maar het Financiële Klachteninstituut is het met de bank eens.

Onfatsoenlijk behandeld

De man stelt vast dat hij de handelswijze van DeGiro meer dan onfatsoenlijk vond. Zonder enige waarschuwing is zijn account geblokkeerd. Daarnaast vind hij de vragen in het formulier ‘Declaratie herkomst vermogen’ onzinnig en onduidelijk.

Zo wordt hem gevraagd naar schenkingen. Hij ontving een schenking van zijn moeder, maar hij schenkt zelf ook jaarlijks aan goede doelen; wat moet hij dan invullen, vraagt hij zich af.

Volgens hem mag bij een zakelijke relatie van 10 jaar worden verwacht dat DeGiro met hem in overleg zou gaan over de gevraagde gegevens. Er was echter geen enkel overleg mogelijk, zo beëindigt hij zijn klacht. Gelet op dit alles eist de klant excuses van DeGiro en een genoegdoening van € 5.000.

Oordeel geschillencommissie

De Geschillencommissie van het Financiële Klachteninstituut stelt voorop dat zij de onvrede van de man begrijpt over het feit dat zijn account geblokkeerd werd. Uit de stukken blijkt niet dat DeGiro de man duidelijk gewaarschuwd heeft voor de gevolgen van het niet-invullen van het formulier. Toch is de commissie van mening dat de blokkade niet onterecht was.

De Commissie voert aan dat DeGiro namelijk te maken met allerlei verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zoals een cliëntenonderzoek om de herkomst van het vermogen van de klant te bepalen.

Verder wordt er gesteld dat op basis van geluidsopnames van de telefoongesprekken tussen de bank en de klant vast staat dat de man zelf eisen stelde over welke informatie hij zou verschaffen en hoe. De commissie vindt echter dat het aan de DeGiro is om te bepalen welke gegevens zij nodig heeft en op welke wijze die gegevens verstrekt moeten worden.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant