Uitspraak: Vervroegde aflossing obligaties laat volgens consument te lang op zich wachten

De consument heeft belegd in obligaties die zijn uitgegeven door German Retail Fund I B.V. (GRFI). Dit is een indirecte dochteronderneming van het Duits Nederlands Supermarkt fonds (DNSF).

Als gevolg van de financiële crisis daalde de vastgoedportefeuille van DSNF, waarna de beheerder van het fonds, Annexum, een herstructurering heeft geïnitieerd. Onderdeel van de herstructurering was een wijziging van de obligatievoorwaarden, waarbij de hoofdsom van de obligaties werd afgeboekt naar 40% en de looptijd van de lening werd verlengd.

De consument heeft er vervolgens voor gekozen zijn obligaties vervroegd af te lossen. Deze heeft alleen nog niet plaatsgevonden en de consument heeft zich hierover bij Annexum beklaagd.

De klacht en vordering

De consument is het er niet mee eens dat zijn obligaties nog niet zijn afgelost. Hij verwijt dat Annexum door verschillende chicanes de vervroegde aflossing heeft gefrustreerd. De consument vordert daarom dat Annexum veroordeeld wordt tot aflossing van de obligaties. Daarnaast vindt de consument het onterecht dat er over het eerste halfjaar van 2020 geen rente is uitbetaald. De consument vordert daarom uitbetaling van de achterstallige couponrente van € 360,-.

De beoordeling

In haar verweerschrift heeft Annexum toegelicht waarom de vervroegde aflossing van de obligaties nog niet heeft plaatsgevonden. In het kader van de herstructurering van het fonds zijn er nieuwe participaties uitgegeven. Met de opbrengst van deze emissie zouden onder meer de obligaties worden afgelost. Zoals in het prospectus is benadrukt, zullen de obligaties uitsluitend worden afgelost indien de opbrengst van de emissie voldoende is.

Annexum heeft aangegeven dat de belangstelling van nieuw toetredende beleggers tegenviel en dat de emissie daarom onvoldoende heeft opgeleverd om toe te komen aan aflossing van de obligatiehouders. De commissie volgt dit verweer.

Ten aanzien van de opschorting van de rentebetaling stelt Annexum dat dit het gevolg is van een tekort in de cash flow. De commissie vindt de verklaring voor het tekort in de cash flow aannemelijk. Verder is het de commissie niet gebleken dat het tekort in de cash flow te wijten zou zijn aan tekortschietend fondsbeheer. Ook dit klachtonderdeel is daarom ongegrond.

De commissie wijst de vordering af.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant