Uitspraak: Wwft-verplichtingen niet nageleefd in onderzoek Spaniel

De eigenaar van een boekhoud- en administratiekantoor is veroordeeld tot een twee jaar onvoorwaardelijke celstraf. De eigenaar van het kantoor heeft zich schuldig gemaakt aan verschillende misdrijven waaronder belastingfraude en witwassen. Hij is ook schuldig bevonden aan ondergronds bankieren, het niet uitvoeren van cliëntenonderzoeken en was hij actief als trustkantoor zonder een vergunning.

Meerdere overtredingen

Uit het onderzoek is gebleken dat het gaat over een zeer grote groep van medeverdachten die in wisselende samenstelling opereerde. De eigenaar van het kantoor kwam is het onderzoek naar voren als een van de belangrijkste verdachten. De rechtbank oordeelde dat de verdachte ‘de spreekwoordelijke spin in het web van een groot deel van de bewezenverklaarde feiten’ was.

De eigenaar maakte er volgens de rechtbank een gewoonte van om verplichtingen in de Wwft en Wft niet te handhaven, witwassen en valsheid in geschrifte.

Onderzoek Spaniel

Het onderzoek Spaniel is ontstaan door informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) over de verdachte. Deze informatie openbaarde dat de eigenaar zich schuldig had gemaakt aan ondergronds bankieren. Ook waren en meerdere miljoenen in contanten in zijn woning aangetroffen. De eigenaar ontving dit geld van criminelen als investering en keerde vervolgens dividend uit in contanten. Ook zou hij zijn geld beleggen in recreatieparken in binnen- en buitenland. Een medeverdachte zou zijn baas zijn en ook vele miljoenen in huis hebben liggen.

In 2016 volgde een financieel onderzoek dat in 2017 is uitgebreid met een tactisch onderzoek. Dit heeft geleid tot doorzoekingen op 20 juni 2018 en tot een uitgebreid dossier. Hoewel uit de afgeluisterde gesprekken is gebleken dat de verdachte en medeverdachten zich mogelijk hebben begeven in kringen van misdaad ondernemers en er zeker is bewezen dat hij sommigen inderdaad heeft gefaciliteerd, is het vermoeden niet hard gemaakt dat hij en zijn medeverdachte grote faciliteerders van de misdaad zijn geweest die deel hebben uitgemaakt van een criminele organisatie. De miljoenen zijn niet aangetroffen en uit niets is gebleken dat vele criminelen (wat of wie dat ook moge zijn) geld bij hem hebben geïnvesteerd. Mogelijk ligt vermogen van de verdachte in Dubai, maar als de politie € 201.500,- in beslag neemt, is het schrapen om het verlies goed te maken.

Wel staat vast dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan ernstige strafbare feiten als ondergronds bankieren en aan witwassen, naast een aantal andere feiten. Het onderzoek Spaniel heeft geleid tot een overdaad aan ingewikkelde tenlasteleggingen tegen elf verdachten.

Conclusie rechtbank

De rechtbank overweegt – bij bepaling van de strafmaat – dat de verdachte als exploitant van het boekhoud- en administratiekantoor niet heeft voldaan aan zijn onderzoeksplicht. Hieronder valt het uitvoeren van klantenonderzoeken als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

De verdachte zou zich ook hebben schuldig gemaakt – in de uitoefening van zijn beroep als boekhouder, accountant en financieel adviseur – aan belastingfraude, door opzettelijk een onjuiste aangifte omzetbelasting uit te voeren voor zijn cliënten.

Hij heeft zich volgens de rechtbank bovendien schuldig gemaakt aan in totaal zes gevallen van witwassen van crimineel (verkregen) vermogen. Het witwassen had betrekking op luxe personenauto’s, contante geldbedragen van aanzienlijke omvang en verschillende vastgoedobjecten. Tenslotte heeft hij zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, door het valselijk opmaken van een inkomensverklaring.

Behalve de celstraf worden ook in beslag genomen geldbedragen van respectievelijk € 210.000,- en € 99.000,- verbeurd verklaard.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant