Uitspraak: Consument beklaagd zich over onterechte registratie in IVR

Consument beklaagt zich bij het Financiële Klachteninstituut Kifid over de proportionaliteit van de duur van de interne registraties. Door de Corona Crisis heeft hij financiële tegenslagen opgelopen. Om dit weg te werken wil hij een woning aankopen voor de verhuur, alleen door de registratie in de registers wordt dit nagenoeg onmogelijk gemaakt.

De Klacht

De consument is van mening dat de bank ten onrechte zijn persoonsgegevens handhaaft in de interne Verwijzingsregisters. Hij stelt dat hij niet betrokken was bij frauduleuze transacties en dat hij zijn volledige medewerking heeft verleend bij het fraudeonderzoek.

Ook stelt de consument dat hij al vier jaar wordt belemmerd door deze interne registraties. Hij vindt dat de commissie een belangenafweging moet maken aan de hand van de omstandigheden.

Door de gevolgen van COVID-19 is het inkomen van de consument flink gedaald. Om niet financieel om te vallen wil hij een woning kopen en verhuren voor studenten, maar door de registratie in de Verwijzingsregisters is dat bijna onmogelijk. Hij vordert daarom verkorting van de opnameduur dan wel verwijdering van zijn persoonsgegevens uit de interne registers van de bank.

Beoordeling

De vraag die de commissie moet beantwoorden, is of het belang van de consument zwaarder weegt dan het belang van de bank.

Het al dan niet opheffen dan wel verkorten van de interne registraties stelt de commissie voor een belangenafweging, waarbij zij het belang van de consument om een pand ter belegging aan te kopen minder zwaar acht dan het belang van de bank bij handhaving van de interne registraties. Daarbij neemt de commissie mee dat de bank gemotiveerd heeft weersproken dat zij bij de verstrekking van een vastgoed lening soepelere voorwaarden hanteert dan andere geldverstrekkers en dat de consument vanaf 2017 naar volle tevredenheid bankiert bij een andere instelling dan de bank.

Beslissing

De commissie is van oordeel dat de bank niet gehouden is tot verkorting van de registratieduur of verwijdering van de interne registraties. De vordering van de consument wordt afgewezen.

Lees hier de gehele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant