Uitspraak: Gegevens opgenomen in externe registers

De Rabobank heeft de persoonsgegevens van de consument geregistreerd in de interne en externe verwijzingsregisters voor de duur van 8 jaar. De bank is hiertoe overgegaan omdat een bankrekening op de naam van de consument is gebruikt voor het faciliteren van fraude. De consument heeft hierdoor een klacht ingediend bij het Financiële Klachteninstituut Kifid.

Aanleiding

De consument zou een bankrekening hebben bij de Rabobank. Bij deze bankrekening zit een bankpas en bijbehorende pincode. Op de bankrekening is een bedrag van € 5.008,00 bijgeschreven. Dit bedrag zou afkomstig zijn van fraude/oplichting. Vervolgens is een bedrag van € 2.000,00 van de bankrekening opgenomen.

De Klacht

De consument vordert dat de registraties in de interne en externe registers worden verwijderd. Dit zou volgens haar ten onrechte zijn gebeurd, omdat ze slachtoffer zou zijn geworden van identiteitsfraude. Iemand zou op haar naam een bankrekening bij de Rabobank hebben geopend.

Zij is van mening niet betrokken te zijn bij de frauduleuze handelingen. Ook de contactgegevens die de bank van de consument in het systeem had geregistreerd, zouden niet van haar zijn.

Beoordeling

De consument heeft gesteld de bankrekening bij Rabobank niet zelf te hebben geopend. Er zou iemand erin zijn geslaagd om een bankrekening op haar naam te openen zonder dat zij daar weet van had. Zij ontkent betrokken te zijn bij de fraude.

Deze verklaring vindt de commissie niet aannemelijk. Vaststaat dat de bankrekening bij de bank online is geopend door middel van afgeleide identificatie. Om online klant te kunnen worden is voor de identificatie en de verificatie van de klant het volgende vereist. Er moet een scan van het identiteitsbewijs van de klant wordt gemaakt/geüpload en € 0,01 worden overgemaakt van een bestaande bankrekening van de klant.

De bank heeft tijdens de hoorzitting laten zien dat er een scan van het identiteitsbewijs van de consument in haar systeem is vastgelegd. De consument heeft bevestigd dat dit haar identiteitsbewijs is. Ook heeft zij verklaard dat haar identiteitskaart niet uit haar bezit is geweest. Verder is tijdens de hoorzitting vastgesteld dat er € 0,01 van de bestaande ING bankrekening van de consument is overgemaakt naar de bank voor de klant verificatie.

Dit leidt tot de conclusie dat er jegens de consument sprake is van een zwaardere verdenking dan een redelijk vermoeden van schuld aan schuldwitwassen (in de zin van het fungeren als geldezel) en de registraties derhalve zijn toegestaan.

Beslissing

De vordering van de consument om haar persoonsgegevens uit de interne en externe registers te verwijderen wordt afgewezen.

Lees hier de gehele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR/EVR of andere verwijzingsregisters? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant